• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Phân bón

Ngành Phân bón

Nhà máy Đạm Và Hóa Chất Hà Bắc

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Đạm Và Hóa Chất Hà Bắc

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Đạm Và Hóa Chất Hà Bắc