• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Nhựa

Ngành Nhựa

Nhà máy Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Công Nghiệp Nhựa Phú Lâm