• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Cafe - Mì chính - Dầu ăn - Mỳ ăn liền - Bột mỳ

Ngành Cafe - Mì chính - Dầu ăn - Mỳ ăn liền - Bột mỳ

Nhà máy Cà Phê Trung Nguyên Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Cà Phê Trung Nguyên Sài Gòn

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Cà Phê Trung Nguyên Sài Gòn