• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khoáng Sản

Ngành Khoáng Sản

Nhà máy BOXIT Tân Rai – Tây Nguyên

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy BOXIT Tân Rai – Tây Nguyên

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho Nhà máy BOXIT Tân Rai – Tây Nguyên