• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bia

Ngành bia, sữa, rượu, nước giải khát

Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Nội

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Bia Sài Gòn Hà Nội

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa nhà máy Bia Sài Gòn Hà Nội