• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Khách sạn - Resort

Ngành Khách sạn - Resort

Khách Sạn SOFITEL

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Khách Sạn SOFITEL

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Khách Sạn SOFITEL