• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Gas - Dầu khí

Ngành Gas - Dầu khí

Giàn khoan Sư Tử Nâu

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Giàn khoan Sư Tử Nâu

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Giàn khoan Sư Tử Nâu