• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bao bì - Nhựa - Giấy - Kim loại

Ngành Bao bì - Nhựa - Giấy - Kim loại

Công ty Cổ Phần Nhựa OPEC – Nhà Máy Số 1

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Công ty Cổ Phần Nhựa OPEC – Nhà Máy Số 1

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Công ty Cổ Phần Nhựa OPEC – Nhà Máy Số 1