• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Cảng biển - Đóng tầu

Ngành Cảng biển - Đóng tầu

Cảng Cái Lân – Quảng Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho cảng Cái Lân – Quảng Ninh

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, thủy lực, khí nén cho cảng Cái Lân – Quảng Ninh