• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Giải pháp bôi trơn toàn diện

Các giải pháp bôi trơn toàn diện

Quý vị có biết rằng việc bôi trơn kém gây ra khoảng 36% toàn bộ các hư hỏng sớm của vòng bi?

Nhưng với giải pháp bôi trơn phù hợp, quý vị có thể tạo ra các cơ hội mới để tăng thời gian hoạt động và năng suất. Cùng với việc giúp giảm các hư hỏng sớm của vòng bi và thời gian dừng máy, việc bôi trơn đúng cách có thể làm tăng khả năng tiết kiệm năng lượng. Tại PLC, chúng tôi có thể giúp quý vị đạt được khả năng bôi trơn thực sự.

Giải pháp bôi trơn toàn diện

Các giải pháp bôi trơn của PLC bao gồm từ các chất bôi trơn chuyên dụng đến các hệ thống bôi trơn tiên tiến. Các giải pháp bôi trơn tích hợp của PLC kết hợp chuyên môn về vòng bi, phớt chặn dầu và việc theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc thiết bi với kiến thức ma sát học của chúng tôi – nghiên cứu về ma sát, mài mòn và bôi trơn.

Quý vị cũng có thể tin tưởng vào việc hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật hàng đầu. Dịch vụ này bao gồm các chương trình quản lý bôi trơn để giúp lựa chọn chất bôi trơn, lập kế hoạch và theo dõi bôi trơn – tất cả đều được cung cấp bởi một đối tác đáng tin cậy duy nhất.