• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

Theo QCVN 25: 2015/BLĐTBXH – Quy chuẩn khoa học quốc gia về an toàn cần lao đối xe nâng hàng dùng động cơ, sở hữu tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Cục An toàn cần lao biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015 nên phải kiểm định xe nâng hàng dùng động cơ với vận tải trọng từ 1.000kg trở lên để bảo đảm an toàn cho sản phẩm và cả người tiêu dùng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG DÙNG ĐỘNG CƠ CÓ TẢI TRỌNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng.
 •  Các cơ quan quản lý quốc gianhững tổ chức, cá nhân khác mang liên quan.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định khía cạnh thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Theo bắt buộc của Cục trưởng Cục An toàn lao động;
 • Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao đối Xe nâng hàng tiêu dùng động cơ, chuyển vận trọng nâng từ 1.000kg trở lên.

PHẠM VI ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG DÙNG ĐỘNG CƠ CÓ TẢI TRỌNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN

Quy chuẩn này quy định những đề nghị về an toàn cần lao đối sở hữu các chiếc xe nâng công nghiệp tự hành sở hữu vận chuyển trọng nâng từ 1.000kg trở lên nhưng ko quá 10.000kg và kéo sở hữu móc kéo tiêu chuẩn lên tới 20.000N (sau đây được gọi là xe nâng hàng).

Đối với xe nâng hàng khiến cho việc trong các điều kiện nghiêm ngặt, với phạm vi hoạt động đặc thù (như vận chuyển hóa chất, nguyên liệu nổ …) và hoạt động trong môi trường mang tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn công nghệ này còn buộc phải tuân theo những quy định của các Quy chuẩn kỹ thuật khác tương ứng.

QUY CHUẨN NÀY KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHỮNG LOẠI NÀO?

 • Xe nâng gas khuôn khổ tốt ko chất hàng (ISO 5053:1987 Xe nâng công nghiệp
 • Xe nâng khuôn khổ cao cái mang chất hàng (ISO 5053:1987 Xe nâng công nghiệp
 • Xe nâng chạy bằng khí gas tự nhiên;
 • Xe nâng công nghiệp dòng một trục đơn.

Mọi nhu cầu hay thắc mắc gì về quy trình kiểm định xe nâng hàng dùng động cơ sở hữu vận tải trọng từ 1.000kg trở lên hãy cửa hàng ngay mang hàng ngũ tham vấn chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm của PLC để được tư vấn hoàn toàn miễn phíko làm liên quan tới việc buôn bán của mình.