• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

CHO THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN, XE NÂNG

CHO THUÊ BIẾN TẦN, CẢM BIẾN ÁP SUẤT, ĐO LƯU LƯỢNG, XE NÂNG....

Dịch vụ cho thuê thiết bị điện, tự động hóa

Tư vấn giám sát, thi công công trình

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho các đơn vị thi công giải pháp thi công tốt nhất, an toàn nhất. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các chủ đầu tư giám sát việc thi công công trình đúng với bản vẽ thiết kế đã được phê chuẩn.