• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Hình 8, 9 Chiếu sáng sân vận động Olimpic mùa đông Sochi.

Hình 8, 9 Chiếu sáng sân vận động Olimpic mùa đông Sochi.