• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ZIEHL – ABEGG

ZIEHL – ABEGG ( QUẠT ) ( ziehl-abegg.com )

Các sản phẩm chính

 • Ventilation systems (hệ thống thông gió)
  • Axial fans (quạt trục)
  • Centrifugal fans (quạt li tâm)
  • Process air fans
  • Control engineering (kỹ thuật điều khiển)
  • Motor
 • Control engineering (kỹ thuật điều khiển)
  • Control engineering for ventilation systems
  • Control engineering for drive technology
 • Drive technology
  • Elevator motors
  • Control engineering
  • Special drives
  • System components
 • Automotive (các thiết bị bánh xe và ổ trục ô tô)
  • ZAwheel – in – wheel hub motor
  • ZAwheel – axle drive module
  • Generatoers

ZIEHL – ABEGG ( QUẠT ) ( ziehl-abegg.com )

Các sản phẩm chính

 • Ventilation systems (hệ thống thông gió)
  • Axial fans (quạt trục)
  • Centrifugal fans (quạt li tâm)
  • Process air fans
  • Control engineering (kỹ thuật điều khiển)
  • Motor
 • Control engineering (kỹ thuật điều khiển)
  • Control engineering for ventilation systems
  • Control engineering for drive technology
 • Drive technology
  • Elevator motors
  • Control engineering
  • Special drives
  • System components
 • Automotive (các thiết bị bánh xe và ổ trục ô tô)
  • ZAwheel – in – wheel hub motor
  • ZAwheel – axle drive module
  • Generatoers

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54