• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YUMENG

YUMENG

Hãng sản xuất của Trung Quốc chuyên các loại cảm biến vòng quay

 • Incremental Part
  • H24S, HBA, HMA, HXA
  • H40H, HMN, H50H, H58A
  • HMX, H78, H90S
  • Servo for HU48H
  • Hand pulse LGB
  • Split HS302
  • HN260H
 • Absolute value section
  • Parallel
  • SSI
  • Bus type
  • Explosion proof XAC77
 • Composite type
  • Encoder + overspeed switch XDL
  • New speed switch + encoder
  • Cable box encoder HLX

YUMENG

Hãng sản xuất của Trung Quốc chuyên các loại cảm biến vòng quay

 • Incremental Part
  • H24S, HBA, HMA, HXA
  • H40H, HMN, H50H, H58A
  • HMX, H78, H90S
  • Servo for HU48H
  • Hand pulse LGB
  • Split HS302
  • HN260H
 • Absolute value section
  • Parallel
  • SSI
  • Bus type
  • Explosion proof XAC77
 • Composite type
  • Encoder + overspeed switch XDL
  • New speed switch + encoder
  • Cable box encoder HLX

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54