• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YTC

Hãng chuyên các thiết bị trong ngành thủy lực, khí nén

 • Smart positioner (định vị thông minh)
  • YT-3300, YT-3350, TMP-3000, YT-2701, YT – 2600
 • Electro pneumatic positioner (định vị điện khí nén)
  • YT-1000L, YT-1000R, YT-1050
 • Pneumatic positioner (định vị khí nén)
  • YT-1200L
  • YT-1200R
 • Air filter regulator (điều chỉnh bộ lọc không khí)
  • YT-200, YT-205, YT-225, YT-205
 • Volume booster
  • YT-300, YT-320, YT-325, YT – 315
 • Lock up valve
  • YT-400, YT-405, YT-430
 • Snap acting relay
  • YT-520 YT- 525
 • Solenoid valve (van điện từ)
  • YT-720S, YT-720D
 • Position transmitter (bộ chuyển đổi vị trí)
  • SPTM-5V, SPTM-6V, STPM-65V
 • Limit switch box (công tắc hành trình)
  • YT-850, YT-870, YT-875
 • IP converter
  • YT-930, YT-940

Hãng chuyên các thiết bị trong ngành thủy lực, khí nén

 • Smart positioner (định vị thông minh)
  • YT-3300, YT-3350, TMP-3000, YT-2701, YT – 2600
 • Electro pneumatic positioner (định vị điện khí nén)
  • YT-1000L, YT-1000R, YT-1050
 • Pneumatic positioner (định vị khí nén)
  • YT-1200L
  • YT-1200R
 • Air filter regulator (điều chỉnh bộ lọc không khí)
  • YT-200, YT-205, YT-225, YT-205
 • Volume booster
  • YT-300, YT-320, YT-325, YT – 315
 • Lock up valve
  • YT-400, YT-405, YT-430
 • Snap acting relay
  • YT-520 YT- 525
 • Solenoid valve (van điện từ)
  • YT-720S, YT-720D
 • Position transmitter (bộ chuyển đổi vị trí)
  • SPTM-5V, SPTM-6V, STPM-65V
 • Limit switch box (công tắc hành trình)
  • YT-850, YT-870, YT-875
 • IP converter
  • YT-930, YT-940

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54