• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YPC

Chuyên các loại van, xi lanh thủy lực, khí nén

 • Round Cylinder (xi lanh tròn)
  • P4, YCP,YCP-S(T), YCS, YCSW, YCS
 • Tie-rod cylinder
  • YCM, YCL, YN(D)BH
 • Compact air cylinder (xi lanh khí)
  • YC(D)Q, YCQW, YCQL
 • Guide –dual cylinder (Xilanh kép)
  • NXM(L), NGPM(L)
 • Direct acting solenoid valve (van điện từ dẫn động trực tiếp)
  • YS10 PICO, YS20 MICRO, YSV200/300
 • D-SUB connect
  • MCS10, MCS400
 • Compact solenoid valve (
  • SQ, SC(5), SCE (3)
 • Industrial solenoid valve (van điện từ công nghiệp)
  • SF(5), SN, SIV, SIE
 • Pneumatic valve (van khí nén)
  • SCP(5), SFP(5), SIP, SNP
 • Mechanical valve (van cơ khí)
  • YMV, RLV/PMEV(5), RLV/PMEV(3) SFM
 • R.L
  • UC,UZ, UA
 • Accessories (phụ kiện)
  • YSC, YSK, auto switch, one touch fitting, hose, silencer

Chuyên các loại van, xi lanh thủy lực, khí nén

 • Round Cylinder (xi lanh tròn)
  • P4, YCP,YCP-S(T), YCS, YCSW, YCS
 • Tie-rod cylinder
  • YCM, YCL, YN(D)BH
 • Compact air cylinder (xi lanh khí)
  • YC(D)Q, YCQW, YCQL
 • Guide –dual cylinder (Xilanh kép)
  • NXM(L), NGPM(L)
 • Direct acting solenoid valve (van điện từ dẫn động trực tiếp)
  • YS10 PICO, YS20 MICRO, YSV200/300
 • D-SUB connect
  • MCS10, MCS400
 • Compact solenoid valve (
  • SQ, SC(5), SCE (3)
 • Industrial solenoid valve (van điện từ công nghiệp)
  • SF(5), SN, SIV, SIE
 • Pneumatic valve (van khí nén)
  • SCP(5), SFP(5), SIP, SNP
 • Mechanical valve (van cơ khí)
  • YMV, RLV/PMEV(5), RLV/PMEV(3) SFM
 • R.L
  • UC,UZ, UA
 • Accessories (phụ kiện)
  • YSC, YSK, auto switch, one touch fitting, hose, silencer

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54