• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YOUNG

Hãng chuyên các loại cảm biến để phân tích thời tiết

 • Wind sensors (cảm biến đo gió)
  • Ultrasonic wind sensors (cảm biến gió siêu âm)
  • Mechanical wind sensors (cảm biến gió cơ)
  • Wind displays and signal conditioning (màn gió và điều hòa tín hiệu)
  • View all wind sensors
 • Temperature / humidity (hệ thống đo nhiệt độ, độ ẩm)
  • Aspirated radiation sheild
  • Multi-plate radiation shield
  • Sensors
  • Temp tracker
  • Meteorological translator (bộ chuyển đổi khí tượng)
 • Precipitation/ pressure (đo lượng mưa, áp suất)
  • Tipping bucket rain gauge
  • Precipitation gauge
  • Barometric ressure sensor
  • Pressure port
  • Bird wire assembly
  • Rain gauge calibrator
 • Indicators / translators (bộ hiển thị các chỉ số)
  • Wind tracker
  • Marine wind tracker
  • Temp tracker
  • Meteorological translator
  • Weather resistant protective enclosure
 • Accessories & cable (các phụ kiện)
  • Sensor cable
  • Wind sensor calibration accessories
  • Retractable mounting arm

Hãng chuyên các loại cảm biến để phân tích thời tiết

 • Wind sensors (cảm biến đo gió)
  • Ultrasonic wind sensors (cảm biến gió siêu âm)
  • Mechanical wind sensors (cảm biến gió cơ)
  • Wind displays and signal conditioning (màn gió và điều hòa tín hiệu)
  • View all wind sensors
 • Temperature / humidity (hệ thống đo nhiệt độ, độ ẩm)
  • Aspirated radiation sheild
  • Multi-plate radiation shield
  • Sensors
  • Temp tracker
  • Meteorological translator (bộ chuyển đổi khí tượng)
 • Precipitation/ pressure (đo lượng mưa, áp suất)
  • Tipping bucket rain gauge
  • Precipitation gauge
  • Barometric ressure sensor
  • Pressure port
  • Bird wire assembly
  • Rain gauge calibrator
 • Indicators / translators (bộ hiển thị các chỉ số)
  • Wind tracker
  • Marine wind tracker
  • Temp tracker
  • Meteorological translator
  • Weather resistant protective enclosure
 • Accessories & cable (các phụ kiện)
  • Sensor cable
  • Wind sensor calibration accessories
  • Retractable mounting arm

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54