• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YOSHITAKE

Hãng chuyên các loại van dùng trong ngành khí nén, thủy lực

 • Pressure reducing valves (van giảm áp)
 • Drain Separators
 • Safety and relief valves (van an toàn)
 • Strainers
 • Solenoid valves (van điện từ)
 • Motor valves (van động cơ)
 • Air operated valves (van hoạt động bằng khí nén)
 • Temperature regulators (bộ điều khiển nhiệt)
 • Steam traps radiator productors
 • Primary pressure regulating valves (van áp lực)
 • Expansion joints and Flexible joints
 • Sight glasses
 • Air vents Air outs
 • Noiseless heaters
 • Vacuum relief valves
 • Fluid control products (sản phẩm kiểm soát chất lỏng)
 • Kawaki products
 • Assist traps pumping traps

Hãng chuyên các loại van dùng trong ngành khí nén, thủy lực

 • Pressure reducing valves (van giảm áp)
 • Drain Separators
 • Safety and relief valves (van an toàn)
 • Strainers
 • Solenoid valves (van điện từ)
 • Motor valves (van động cơ)
 • Air operated valves (van hoạt động bằng khí nén)
 • Temperature regulators (bộ điều khiển nhiệt)
 • Steam traps radiator productors
 • Primary pressure regulating valves (van áp lực)
 • Expansion joints and Flexible joints
 • Sight glasses
 • Air vents Air outs
 • Noiseless heaters
 • Vacuum relief valves
 • Fluid control products (sản phẩm kiểm soát chất lỏng)
 • Kawaki products
 • Assist traps pumping traps

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54