• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

YAMATO

YAMATO

Chuyên các loại cân điện tử máy cân, đóng gói các loại sản phẩm

 • Filling & packaging
  • Multihead scale
  • Casepacker
  • Digital platform scale DP-5600 series; DP-6700; UDS-1V-WP
  • Digital Universal scale
  • Filling : Flexible container, Electronic weigh packer
 • Wholescale & distribution
  • Multihead scale
  • Digital Platform scale
  • Digital universal scale
 • Inspection & selection (hệ thống kiểm tra, lựa chọn)
  • Checkweigher (cân đo)
  • Metal detector (dò kim loại)
  • Digital platform scale (cân kĩ thuật số)

YAMATO

Chuyên các loại cân điện tử máy cân, đóng gói các loại sản phẩm

 • Filling & packaging
  • Multihead scale
  • Casepacker
  • Digital platform scale DP-5600 series; DP-6700; UDS-1V-WP
  • Digital Universal scale
  • Filling : Flexible container, Electronic weigh packer
 • Wholescale & distribution
  • Multihead scale
  • Digital Platform scale
  • Digital universal scale
 • Inspection & selection (hệ thống kiểm tra, lựa chọn)
  • Checkweigher (cân đo)
  • Metal detector (dò kim loại)
  • Digital platform scale (cân kĩ thuật số)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54