• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

WEIDMULLER

WEIDMULLER (RELAY COUPLE)

Weidmuller là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp kết nối điện, truyền tải và xử lý điện, tín hiệu và dữ liệu trong môi trường công nghiệp.

Công ty có trụ sở tại Detmold/ Đức chuyên phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm thuộc lĩnh vực kết nối điện và điện tử trên toàn thế giới. Thông qua mạng lưới các chuyên gia ứng dụng, Weidmuller cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và phát triển các giải pháp cụ thể cho từng ứng dụng.

Danh mục sản phẩm và dịch vụ đảm bảo cho cả Weidmuller và khách hàng của mình về các lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Tập đoàn Weidmuller có các nhà máy sản xuất, công ty bán hàng và văn phòng đại diện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Chuyên các sản phẩm

 • Product innovations
 • Electronics and automation
 • Connectivity
 • Device connection technology
 • Klippon protect enclosure system
 • Tools
 • Systemised marking
 • PUSH IN

WEIDMULLER (RELAY COUPLE)


Weidmuller là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp kết nối điện, truyền tải và xử lý điện, tín hiệu và dữ liệu trong môi trường công nghiệp.

Công ty có trụ sở tại Detmold/ Đức chuyên phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm thuộc lĩnh vực kết nối điện và điện tử trên toàn thế giới. Thông qua mạng lưới các chuyên gia ứng dụng, Weidmuller cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và phát triển các giải pháp cụ thể cho từng ứng dụng.

Danh mục sản phẩm và dịch vụ đảm bảo cho cả Weidmuller và khách hàng của mình về các lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Tập đoàn Weidmuller có các nhà máy sản xuất, công ty bán hàng và văn phòng đại diện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Chuyên các sản phẩm

 • Product innovations
 • Electronics and automation
 • Connectivity
 • Device connection technology
 • Klippon protect enclosure system
 • Tools
 • Systemised marking
 • PUSH IN

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54