• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

WAROM

WAROM

Warom Technology Incorporated Company is a leading manufacturer of Explosion Proof products in China. After 25 years of endeavor in the field of Explosion Proof industry, Warom has established strong brand recognition in the market. The company is currently speeding up its pace in the establishment of international presence.

Warom’s product spectrum covers a wide range, including Explosion Proof light fittings, control stations, distribution panels, junction boxes, cable glands, etc., which are widely used in a variety of fields such as oil & gas, petrochemical, mining, offshore platform and all other hazardous area.

Warom’s products are mainly in compliance with IEC and EN standards, approved by ATEX and IECEx. As the commitment to deliver safety and reliability to its clients globally, the group has invested aggressively in R&D and manufacturing process for continuous product improvement.

Warom nhà nhà cung cấp hàng đầu về các thiết bị chống cháy nổ ở Trung Quốc. Sau 25 năm cố gắng trong ngành công nghiệp này, Warom đã xây dừng chắc chắn thương hiệu của mình trên thị trường. Công ty đang đẩy mạnh sự thể hiện của mình trong tầm quốc tế

Sản phẩm của Warom  vô cùng đa dạng bao gồm những sản phẩm chiếu sáng chống cháy nổ, trạm điều khiển, panel phân phối, hộp tiếp giáp, vòng đệm dây cáp…những thứ mà đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực như dầu khí, hoá dầu, khai mỏ..và tất cả các khu vực nguy hiểm khác

Sản phẩm của Warom chủ yếu tích hợp với tiêu chuẩn IEC và EN-được công nhận bởi ATEX và IECEx. Như một cam kết để đem đến sự an toàn và bảo đảm cho khách hàng toàn cầu, tập đoàn đã đầu tư mạnh vào R&D và quá trình sản xuất để có sự cải thiện liên tục về sản phẩm

WAROM

Warom Technology Incorporated Company is a leading manufacturer of Explosion Proof products in China. After 25 years of endeavor in the field of Explosion Proof industry, Warom has established strong brand recognition in the market. The company is currently speeding up its pace in the establishment of international presence.

Warom’s product spectrum covers a wide range, including Explosion Proof light fittings, control stations, distribution panels, junction boxes, cable glands, etc., which are widely used in a variety of fields such as oil & gas, petrochemical, mining, offshore platform and all other hazardous area.

Warom’s products are mainly in compliance with IEC and EN standards, approved by ATEX and IECEx. As the commitment to deliver safety and reliability to its clients globally, the group has invested aggressively in R&D and manufacturing process for continuous product improvement.

Warom nhà nhà cung cấp hàng đầu về các thiết bị chống cháy nổ ở Trung Quốc. Sau 25 năm cố gắng trong ngành công nghiệp này, Warom đã xây dừng chắc chắn thương hiệu của mình trên thị trường. Công ty đang đẩy mạnh sự thể hiện của mình trong tầm quốc tế

Sản phẩm của Warom  vô cùng đa dạng bao gồm những sản phẩm chiếu sáng chống cháy nổ, trạm điều khiển, panel phân phối, hộp tiếp giáp, vòng đệm dây cáp…những thứ mà đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực như dầu khí, hoá dầu, khai mỏ..và tất cả các khu vực nguy hiểm khác

Sản phẩm của Warom chủ yếu tích hợp với tiêu chuẩn IEC và EN-được công nhận bởi ATEX và IECEx. Như một cam kết để đem đến sự an toàn và bảo đảm cho khách hàng toàn cầu, tập đoàn đã đầu tư mạnh vào R&D và quá trình sản xuất để có sự cải thiện liên tục về sản phẩm

Lighting Technology
•    Light Fittings for Fluorescent Lamp
•    LED Light Fittings
•    Pendant Light Fittings
•    Floodlights
•    Street Lamps/Ballasts/Hand Lamps
•    Local, Caution Spotlight Fittings

Installation Equipments
Control Equipments
Loads and Motor Switchgears
Distribution Boxes and Empty Enclosures
Cable Glands and Bushings
Air Conditioners and Pressurized Products
Weatherproof Products    Công nghệ chiếu sáng
•    Phụ trợ đèn cho đèn huỳnh quang
•    Đèn LED
•    Đèn treo thả
•    Đèn pha
•    Đèn đường/ cột đèn/ Đèn cầm tay
•    Đèn rọi cảnh báo
Thiết bị lắp đặt
Thiết bị điều khiển
Phụ tùng chuyển đổi motor và tải trọng
Hộp phân phối và vách cách âm
Vòng đệm dây cáp và ống lót/ổ trục
Điều hoà và sản phẩm tăng áp
Sản phẩm chống nước

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54