• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

VICKERS

VICKERS (THỦY LỰC)

Hãng chuyên các thiết bị thủy lực

 • Cylinders (xi lanh)
  • L series – Light Duty pneumatics
  • I series – Isometric
  • N series – NFPA Tie Rod
 • Industrial valves (van công nghiệp)
  • Axispro proportional valves
  • Servo valves
  • Directional control valves
  • Pressure controls
 • Mobile valves
  • CMA Advanced Mobile valve
  • Sectional CM80 & CM120valves
 • Piston motor (động cơ pit tông)
  • High – pressure piston- Variable
  • Medium – pressure piston – Fixed
 • Piston Open circuit – industrial pumps (bơm pit tông công nghiệp)
 • Piston Open circuit – mobile pumps (bơm pit tông)
 • Screw-in Cartridge Valves
 • Servo Valves
 • Vane Motors
 • Vane Pumps (máy bơm cánh gạt)
 • Filters (các bộ lọc)

VICKERS (THỦY LỰC)

Hãng chuyên các thiết bị thủy lực

 • Cylinders (xi lanh)
  • L series – Light Duty pneumatics
  • I series – Isometric
  • N series – NFPA Tie Rod
 • Industrial valves (van công nghiệp)
  • Axispro proportional valves
  • Servo valves
  • Directional control valves
  • Pressure controls
 • Mobile valves
  • CMA Advanced Mobile valve
  • Sectional CM80 & CM120valves
 • Piston motor (động cơ pit tông)
  • High – pressure piston- Variable
  • Medium – pressure piston – Fixed
 • Piston Open circuit – industrial pumps (bơm pit tông công nghiệp)
 • Piston Open circuit – mobile pumps (bơm pit tông)
 • Screw-in Cartridge Valves
 • Servo Valves
 • Vane Motors
 • Vane Pumps (máy bơm cánh gạt)
 • Filters (các bộ lọc)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54