• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

UNILUX

UNILUX ( unilux.com )

Chuyên các thiết bị cầm tay giúp phát hiện lỗi trên các loại sản phẩm  dùng trong ngành in, kim loại, giấy….

Các sản phẩm chính

 • Handheld strobes
  • LED-1, LED-3, LED-9, LED-12, LOL-5, Miti-Lite, Beacon
 • Fixed mount strobes
  • LED-500, LED1000,1500,2000,2500, HD 851, Sentry, Centurion, LOL Fixed Mount series
 • UV strobes
  • LED-250 UV, LED-500 UV, LED-1000, 1500UV
 • Specialty trobes
  • UNI-SHOT, BIG SHOT
 • Edge tech
  • Improve Yield with real-time inspection of edge quality

UNILUX ( unilux.com )

Chuyên các thiết bị cầm tay giúp phát hiện lỗi trên các loại sản phẩm  dùng trong ngành in, kim loại, giấy….

Các sản phẩm chính

 • Handheld strobes
  • LED-1, LED-3, LED-9, LED-12, LOL-5, Miti-Lite, Beacon
 • Fixed mount strobes
  • LED-500, LED1000,1500,2000,2500, HD 851, Sentry, Centurion, LOL Fixed Mount series
 • UV strobes
  • LED-250 UV, LED-500 UV, LED-1000, 1500UV
 • Specialty trobes
  • UNI-SHOT, BIG SHOT
 • Edge tech
  • Improve Yield with real-time inspection of edge quality

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54