• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

TYCO FIRE

TYCO – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ( tyco-fire.com.cn )

http://www.tyco-fire.com.cn/products_list/pmcId=15.html

Hãng chuyên các thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà

 • Water spray products (các thiết bị phun nước)
  • Closed nozzle and open nozzle
  • Wet and dry alarm valves and system components
  • Rain systems and preacting systems
  • Valves, valve position monitoring switches
 • Chemical fire extinguishing products (các hóa chất chữa cháy)
  • Foam fire extinguishing system
  • Carbon dioxide fire extinguishing system
  • Dual media foam fire extinguishing system
  • Kitchen equipment fire extinguishing system
 • Fire alarm products (các thiết bị báo cháy)
  • Simplex 4100ES series

Tyco3000 series

TYCO – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ( tyco-fire.com.cn )

http://www.tyco-fire.com.cn/products_list/pmcId=15.html

Hãng chuyên các thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà

 • Water spray products (các thiết bị phun nước)
  • Closed nozzle and open nozzle
  • Wet and dry alarm valves and system components
  • Rain systems and preacting systems
  • Valves, valve position monitoring switches
 • Chemical fire extinguishing products (các hóa chất chữa cháy)
  • Foam fire extinguishing system
  • Carbon dioxide fire extinguishing system
  • Dual media foam fire extinguishing system
  • Kitchen equipment fire extinguishing system
 • Fire alarm products (các thiết bị báo cháy)
  • Simplex 4100ES series

Tyco3000 series

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54