• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

THAMES SIDE

Hãng chuyên các loại cảm biến lực (LOAD CELLS) và cân điện tử

 • Weighing assemblies (các bộ phụ kiện cho hệ thống cân)
  • Up to 5000 kg(5t) per assemblies
  • Above 200000 kg (200t) per assembly
 • Load cells
  • Single point load cells (load cells đơn điểm)
  • Bending and shear beam load cells (load cells đa điểm)
  • Load feet for shear beams (load
  • Double shear beams
  • Compression/Rocker column
  • S-type for tension/compression
  • For High Temperature Use (load cell dùng ở nhiệt độ cao)
 • Load pins
 • Instrumentation/ Electronics
  • Juntion boxes (hộp đấu nối)
  • Amplifiers and transmitters (bộ khuếch đại tín hiệu)
  • Weight indicators (bộ hiển thị trọng lượng)
  • Weight controllers (bộ điều khiển trọng lượng)
  • ATEX approved
  • Cable and accessories (cáp và phụ kiện)
  • Discontinued instrumentation

Hãng chuyên các loại cảm biến lực (LOAD CELLS) và cân điện tử

 • Weighing assemblies (các bộ phụ kiện cho hệ thống cân)
  • Up to 5000 kg(5t) per assemblies
  • Above 200000 kg (200t) per assembly
 • Load cells
  • Single point load cells (load cells đơn điểm)
  • Bending and shear beam load cells (load cells đa điểm)
  • Load feet for shear beams (load
  • Double shear beams
  • Compression/Rocker column
  • S-type for tension/compression
  • For High Temperature Use (load cell dùng ở nhiệt độ cao)
 • Load pins
 • Instrumentation/ Electronics
  • Juntion boxes (hộp đấu nối)
  • Amplifiers and transmitters (bộ khuếch đại tín hiệu)
  • Weight indicators (bộ hiển thị trọng lượng)
  • Weight controllers (bộ điều khiển trọng lượng)
  • ATEX approved
  • Cable and accessories (cáp và phụ kiện)
  • Discontinued instrumentation

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54