• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

TELEDYNE

Hãng chuyên các thiết bị, dụng cụ phân tích khí và phân tích chất lỏng

 • Industrial instruments (các thiết bị đo, phân tích trong công nghiệp)
  • Oxygen analyzers (thiết bị phân tích oxy)
  • Portable percent oxygen analyzers (máy phân tích phần trăm Oxy cầm tay)
  • Area motitors
  • Combustion and emission analyzers (thiết bị phân tích khí thải)
  • Photoemeters
 • Industrial sensors (cảm biến công nghiệp)
  • Oxygen sensor
 • Medical instruments & sensors (cảm biến và dụng cụ y tế)
  • Oxygen monitors
  • Replacement sensors
  • Product literature schematic
 • OEM sensors
  • Sensors for OEM applications
 • Diving
  • Diving sensors
  • Diving oxygen monitors
 • Pharmaceutical/ Biotech

Hãng chuyên các thiết bị, dụng cụ phân tích khí và phân tích chất lỏng

 • Industrial instruments (các thiết bị đo, phân tích trong công nghiệp)
  • Oxygen analyzers (thiết bị phân tích oxy)
  • Portable percent oxygen analyzers (máy phân tích phần trăm Oxy cầm tay)
  • Area motitors
  • Combustion and emission analyzers (thiết bị phân tích khí thải)
  • Photoemeters
 • Industrial sensors (cảm biến công nghiệp)
  • Oxygen sensor
 • Medical instruments & sensors (cảm biến và dụng cụ y tế)
  • Oxygen monitors
  • Replacement sensors
  • Product literature schematic
 • OEM sensors
  • Sensors for OEM applications
 • Diving
  • Diving sensors
  • Diving oxygen monitors
 • Pharmaceutical/ Biotech

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54