• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

TEKTRONIX

TEKTRONIX

Các sản phẩm chính

 • OSCILLOSCOPES AND PROBES (thiết bị phát hiện dao động)
  • Oscilloscopes (máy hiện dao động)
  • Probes And Accessories (đầu dò và phụ kiện)
 • ANALYZERS (máy phân tích)
  • Spectrum Analyzers (máy phân tích quang phổ)
  • Power Analyzers (máy phân tích điện)
  • Parameter Analyzers
  • Bit Error Rate Testers
  • Optical Modulation Analyzers
  • Logic Analyzers (máy phân tích logic)
  • Protocol Analyzers (máy phân tích giao thức)
  • Frequency Counters (máy đếm tần số)
 • SIGNAL GENERATORS (máy phát tín hiệu)
  • Arbitrary Function Generators (máy phát chức năng tùy ý)
  • Arbitrary Waveform Generators (máy phát dạng sóng tùy ý)
  • Vector Signal Generators (máy phát vector tín hiệu)
  • Signal Pulse Generators (máy phát xung tín hiệu)
 • SOURCES AND SUPPLIES
  • Power Supplies (nguồn điện)
  • DC Electronic Loads
  • Source Measure Units (các đơn vị nguồn đo)
  • Electrochemistry Products
 • METERS (các thiết bị đo)
  • Digital Multimeters (đồng hồ vạn năng)
  • RF Power Meters
  • Low-level Instrument/Sensitive and Specialty Instruments

TEKTRONIX

Các sản phẩm chính

 • OSCILLOSCOPES AND PROBES (thiết bị phát hiện dao động)
  • Oscilloscopes (máy hiện dao động)
  • Probes And Accessories (đầu dò và phụ kiện)
 • ANALYZERS (máy phân tích)
  • Spectrum Analyzers (máy phân tích quang phổ)
  • Power Analyzers (máy phân tích điện)
  • Parameter Analyzers
  • Bit Error Rate Testers
  • Optical Modulation Analyzers
  • Logic Analyzers (máy phân tích logic)
  • Protocol Analyzers (máy phân tích giao thức)
  • Frequency Counters (máy đếm tần số)
 • SIGNAL GENERATORS (máy phát tín hiệu)
  • Arbitrary Function Generators (máy phát chức năng tùy ý)
  • Arbitrary Waveform Generators (máy phát dạng sóng tùy ý)
  • Vector Signal Generators (máy phát vector tín hiệu)
  • Signal Pulse Generators (máy phát xung tín hiệu)
 • SOURCES AND SUPPLIES
  • Power Supplies (nguồn điện)
  • DC Electronic Loads
  • Source Measure Units (các đơn vị nguồn đo)
  • Electrochemistry Products
 • METERS (các thiết bị đo)
  • Digital Multimeters (đồng hồ vạn năng)
  • RF Power Meters
  • Low-level Instrument/Sensitive and Specialty Instruments

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54