• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SUKU

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo nhiệt độ , áp suất

 • Pressure
  • Bourdon tube pressure gauges in different executions (đồng hồ đo áp suất ống)
  • Precision test gauges
  • Diaphragm type pressure gauges (đo áp suất bằng màng)
  • Capsule type pressure gauges differential pressure gauges (đồng hồ đo chênh áp)
  • Contact pressure gauges
  • Chemical pressure gauges (đồng hồ đo áp suất hóa học)
  • Digital pressure gauge (đồng hồ đo áp suất số)
  • Precision digital pressure gauge pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Differential transmitter stainless steel probe diaphragm seals (cảm biến chênh áp suất)
 • Temperature (đồng hồ nhiệt độ)
  • Digital thermometers (nhiệt kế kỹ thuật số)
  • Portable thermometers (Nhiệt kế di động)
  • Resistance thermometers (nhiệt kế kháng)
  • Thermocouples (cặp nhiệt điện)
  • Bimetal – pointer- thermometers
  • Industrial thermometers gas actuated- thermometer (nhiệt kế công nghiệp khí)
 • Accessories (các thiết bị phụ trợ)
  • Shut-off cocks, shut – off valves
  • Siphons, DIV

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo nhiệt độ , áp suất

 • Pressure
  • Bourdon tube pressure gauges in different executions (đồng hồ đo áp suất ống)
  • Precision test gauges
  • Diaphragm type pressure gauges (đo áp suất bằng màng)
  • Capsule type pressure gauges differential pressure gauges (đồng hồ đo chênh áp)
  • Contact pressure gauges
  • Chemical pressure gauges (đồng hồ đo áp suất hóa học)
  • Digital pressure gauge (đồng hồ đo áp suất số)
  • Precision digital pressure gauge pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Differential transmitter stainless steel probe diaphragm seals (cảm biến chênh áp suất)
 • Temperature (đồng hồ nhiệt độ)
  • Digital thermometers (nhiệt kế kỹ thuật số)
  • Portable thermometers (Nhiệt kế di động)
  • Resistance thermometers (nhiệt kế kháng)
  • Thermocouples (cặp nhiệt điện)
  • Bimetal – pointer- thermometers
  • Industrial thermometers gas actuated- thermometer (nhiệt kế công nghiệp khí)
 • Accessories (các thiết bị phụ trợ)
  • Shut-off cocks, shut – off valves
  • Siphons, DIV

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54