• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

STRASSBURGER

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54