• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SOCOMEC

SOCOMEC

Metering, monitoring & power quality  Thiết bị đo lường giám sát chất lượng nguồn

Measuring devices Thiết bị đo lường

Communication gateways Thiết bị viễn thông Gateways

Indicators and transducers Bộ hiển thị và chuyển đổi

Transfer switches ( Công tắc chuyển đổi )

Fuse protection Cầu chì bảo vệ

UPS systems  Hệ thống điện dự phòng UPS

Photovoltaic switching & protection   Chuyển mạch và bảo vệ quang điện

Fuse protection   Cầu chì bảo vệ

Enclosed products and solutions   Giải pháp bảo vệ quang điện

Power Conversion System and Storage   Hệ thống chuyển đổi năng lượng và lưu trữ

SOCOMEC

Metering, monitoring & power quality  Thiết bị đo lường giám sát chất lượng nguồn

Measuring devices Thiết bị đo lường

Communication gateways Thiết bị viễn thông Gateways

Indicators and transducers Bộ hiển thị và chuyển đổi

Transfer switches ( Công tắc chuyển đổi )

Fuse protection Cầu chì bảo vệ

UPS systems  Hệ thống điện dự phòng UPS

Photovoltaic switching & protection   Chuyển mạch và bảo vệ quang điện

Fuse protection   Cầu chì bảo vệ

Enclosed products and solutions   Giải pháp bảo vệ quang điện

Power Conversion System and Storage   Hệ thống chuyển đổi năng lượng và lưu trữ

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54