• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SIPA

SIPA, SIPA VIỆT NAM, BÁN SIPA VIỆT NAM, THIẾT BỊ SIPA

Hãng chuyên các giải pháp, thiết bị trong ngành sản xuất chai và công nghệ đóng gói cho thực phẩm, đồ uống, sản phẩm hóa chất, mỹ phẩm chất tẩy rửa và các lĩnh vực dược phẩm

 • Moulds (các hệ thống thổi khuôn)
  • Injection moulds (phun khuôn)
  • Blowing moulds (thổi khuôn)
  • Refurbishment, conversion
 • Preform systems ( hệ thống phôi)
  • Xform 500 gen3
  • Xtreme
 • Bottle production systems (hệ thống sản xuất chai)
  • ECS FX-HS integrated systems
  • ECS SP integrated systems
  • SFR rotary blowing systems
  • SFL linear blowing systems
  • SFL 1XL for large sizes
 • SINCRO BLOC
  • Sincro Bloc
  • Sincro TriBloc
 • FILLING (các hệ thống đóng gói)
  • Stillfill S
  • Stillfill HR
  • Isofill
  • Flextronic
  • Bigfill
 • PROCESS
  • Massblend
  • Carbo-MW
  • Carbo-SD
  • Xblend
  • Xtherm
  • Variclean
 • SECONDARY PACKAGING (hệ thống đóng gói lần 2)
  • Palletisers
  • Depalletisers
  • Robotic handling systems
  • Cartoning

SIPA, SIPA VIỆT NAM, BÁN SIPA VIỆT NAM, THIẾT BỊ SIPA

Hãng chuyên các giải pháp, thiết bị trong ngành sản xuất chai và công nghệ đóng gói cho thực phẩm, đồ uống, sản phẩm hóa chất, mỹ phẩm chất tẩy rửa và các lĩnh vực dược phẩm

 • Moulds (các hệ thống thổi khuôn)
  • Injection moulds (phun khuôn)
  • Blowing moulds (thổi khuôn)
  • Refurbishment, conversion
 • Preform systems ( hệ thống phôi)
  • Xform 500 gen3
  • Xtreme
 • Bottle production systems (hệ thống sản xuất chai)
  • ECS FX-HS integrated systems
  • ECS SP integrated systems
  • SFR rotary blowing systems
  • SFL linear blowing systems
  • SFL 1XL for large sizes
 • SINCRO BLOC
  • Sincro Bloc
  • Sincro TriBloc
 • FILLING (các hệ thống đóng gói)
  • Stillfill S
  • Stillfill HR
  • Isofill
  • Flextronic
  • Bigfill
 • PROCESS
  • Massblend
  • Carbo-MW
  • Carbo-SD
  • Xblend
  • Xtherm
  • Variclean
 • SECONDARY PACKAGING (hệ thống đóng gói lần 2)
  • Palletisers
  • Depalletisers
  • Robotic handling systems
  • Cartoning
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1MB1255-DCái
2MF930-DCCái
35IK40GN-SWCái
42GN50KCái
55GN25KCái
62IK6GN-AWUCái
74GN15KCái
84RK25GN-CCái
95IK150A-TFCái
10DFC5114PCái
125GN25SACái
135IK40GN-ECHCái
143IK15RGN-ACái
153GN5KCái
16SS21MCái
175GN15KCái
18USM540-402WCái
192IK6GN-CCái
202GN18KCái
21MSM425-411Cái
22MRS16-DTACái
232IK6GN-SWCái
24PH266-02BCái
25SS31-SSSDCái
26US206-01TCái
27SSP-2Cái
285IK60GU-SWCái
294GN25KCái
304GN50KCái
31SDM496Cái
32BLHD15KCái
33BLHM015K-ACái
34CC02BLHCái
35PAVR-20KZCái
36MSM425-401Cái
374GN60SCái
382IK6RGN-ACái
395IK90GE-SW2LCái
405GE10XKBFCái
415GE36KBFCái
425RK40GN-CW2L2Cái
435GN100KFCái
440GN180KCái
450IK3GN-DCái
46FBLD75CWCái
47CC02FBLCái
48FBLM575W-GFBCái
49GFB5G5Cái
503IK15RGN-CWCái
513GN25KCái
52SS22LCái
53EPR10H10MCái
54EPCR1201-2Cái
55GFS4G10Cái
56BXM460-GFSCái
57BXD60A-CCái
58CC03SBFCái
59PAVR-20KYCái
604IK25GN-SCái
614IK25GN-ST2Cái
624GN10XKCái
635GU12.5KCái
645IK90GU-ST2FCái
654GN180KCái
66BXM230-GFH2Cái
67GFH2G20Cái
68GFS6G200Cái
69BXM6400M-GFSCái
70BXD400A-SCái
714IK25RGN-CW2L2Cái
724GN25KFCái
735GN5KFCái
745IK40RGN-CW2L2Cái
75SS22MCái
76VHR206C-GVJCái
77GV2G75Cái
785GN18KFCái
79MSD540-402DCái
80NX620AC-2Cái
812IK6GN-AW2L2Cái
822GN25KFCái
832GN18KFCái
842RK6GN-AW2L2Cái
85SB31-INCái
865GU10XKCái
875GU36KCái
885IK90GU-SFCái
89RKD514H-ACái
90BLFD60C2Cái
915IK60GU-STFCái
925GE5SCái
93BX6400SM-200SCái
94CC05SBFCái
95MRS20-EMCái
96PK266-01BCái
975KD514L-ACái
984TK10GN-ACái
99DSP502MDCái
100DSP502MUCái
1014IK25GN-SCái
1024IK25GN-ST2Cái
1030GN180Cái
1045GN100Cái
1055RK40GN-CCái
106ELC4E30-KD-JPCái
1073IK15RGN-ACái
108LAS2F500MS-2Cái
109USP425-2ECái
110CBI205-701TCái
111MSP-2WCái
1124GN12.5KCái
113BH6G2-30RHCái
114BHF62AMT-15RHCái
115BSD425-412DCái
116FG9DCái
117T-MU925S-41-GPCái
118ARL66AA-T10-2Cái
119ARLD24B-ACái
120DSP502MDCái
121DSP502MUCái
122FSP200-1Cái
123BLFM460-GFSCái
124BLF460C-200Cái
125CC01BLFCái
126BLFHS-02Cái
127PAVR-20KZCái
128SOL4M6Cái
129MCL401010Cái
1305GN3.6KCái
131MCL300812Cái
1325IK40GN-ACái
1335IK40GN-AW2L2Cái
1345IK40RGN-CCái
1355GN30KCái
1365GN30KFCái
1375GN5KCái
1385GN5KFCái
1394GN25KFCái
1403GN50KCái
1413GN50KFCái
1423IK15RGN-CCái
1433IK15RGN-CW2L2Cái
1444RK25RGN-CCái
1454RK25RGN-CW2L2Cái
1464GN15KFCái
147MSC-1Cái
1485IK40GN-SCái
1495GN12.5KFCái
150PK243A1A-SG18Cái
1510GN15KCái
15250GN30KCái
1534GN-25KCái
1545GN18KCái
1552IK6GN-ACái
1562GN25KCái
1572GN18KCái
1582RK6GN-ACái
1590GN180KCái
1605Gu10xkCái
1615Gu36kCái
1620IK3GN-DCái
1635IK90Gu-sfCái
164JZSP-CMM00-10-ECái
165JZSP-CMP01-10-ECái
166JZSP-CK101-3-ECái
167BLF460C-10Cái
168CC05BLFCái
169BSD540-412DCái
170DSP502MDCái
171CSK266-APCái
172LCS01CSK2Cái
173DRL42PA2G-04Cái
1743IK15GN-SW2Cái
1753GN12.5KCái
176BHI62ST-G2Cái
177SB32S-INCái
178DHLCái
1793GN180KCái
180MSM590-512CCái
1813RK15GN-AW2JCái
1820IK3GN-BW2JCái
183ASM98ACECái
184ASD16A-CCái
185UBM560-503Cái
1865IK60GU-SFCái
1875IK40GN-SWCái
1885GU6KBCái
189UMK266ACái
190SG8030J-DCái
1914RK25GN-AMCái
192MBMC9A2AZBCái
193MZ9G18BCái
1943IK15GN-CW2L2Cái
1953GN180KFCái
1964GN50KFCái
1974GN10XKFCái
1984GN100KCái
1994GN100KFCái
2004GN180KFCái
201CBI590-803Cái
2020RK1GN-CCái
203SBR502Cái
204PK525ACái
205BXM230-A2Cái
206CBI540R-701Cái
207PK596AW1-T10Cái
2085IK40GN-SMCái
2092IK6GN-SWTCái
2103GN15GN-CCái
2113GN75KCái
2123RK15GN-CW2L2Cái
2133GN75KFCái
2144IK25GN-CCái
2154IK25GN-CW2L2Cái
2164IK25A-CCái
2174IK25A-CW2L2Cái
218GFB5G10Cái
219SB50WCái
220SG8030J-UCái
2214RK25GN-ACái
2224RK25GN-AW2L2Cái
223MF930B-DCCái
2245GN30KCái
22550GN30KFCái
2265IK40GN-AWCái
2272IK6GN-SWTCái
2282GN9KFCái
229VHI425ST-GVCái
230RKD514L-CCái
231FE100SCái
232US425-402Cái
233BXD30A-ACái
234US425-401U2Cái
235TM520C-30SECái
2364LF103-MSLCái
2375IK60A-BCái
238PH266-01BCái
2395IK40GN-CW2L2Cái
2404GN25KFCái
241PK264B2A-SG36Cái
2424IK25GN-UT2Cái
2434TK10GN-AULCái
2444RK25GN-CWECái
2455RK40GN-CWMECái
2462IK6GN-SWCái
247AW20-02BCGCái
248IS 1000-01Cái
249VP344-5DZ1-02ACái
250SY5340-5DZDCái
251D-J79W1Cái
252CS K266-BTCái
253SG8030J-DCái
254SG8030J-UCái
255MSM425-411Cái
2565IK90GU-STFCái
257BHI62ST-6Cái
258BHI62ET-6Cái
259BDAS16X30Cái
260CSK266-BTCái
261BLH450K-20Cái
262BLH015K-20Cái
263MU1238A-12BCái
264BLH015K-ACái
2655GCH6KBCái
266CB1590-803Cái
267SS21MCái
2684RK25RGN-CWECái
2694GN3KACái
2705RK40RGN-CWECái
2715GN9KACái
2722IK6GN-AW2JCái
2732GN18SCái
274VHI560UT-GVHCái
275BH8G-50Cái
2765IK40GN-CW2TECái
2775GN25SCái
2783GN150LCái
2793GN15KCái
2803GN25KCái
2813GN60KCái
2825IK40GN-SCái
2835GN15KCái
284US315-402Cái
285CSK266-BTCái
286BHI62ST-6Cái
287BHI62ET-6Cái
288DSP501MDCái
289DSP502MDCái
2905IK60A-CW2ECái
2910IK3GN-BCái

Updating…

Please contact us on these phone numbers:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Updating…

Please contact us on these phone numbers:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54