• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SIEMENS

 • Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
 • LOGO! Logic module ( Bộ điều khiển logic loại đơn giản )
 • SIMOTION application device .
 • CNC Control ( Điều khiển máy CNC )
 • Network transition device ( Thiết bị chuyển mạng )
 • Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
 • Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
 • FROFIBUS Commucation Module ( Mô đun truyền thông chuẩn Profibus)
 • Distributed Controllers Module ( Mô đun điều khiển phân tán )
 • Function Special Module ( Mô đun chức năng cho các ứng dụng riêng biệt )
 • Human machine interface ( Màn hình giao diện )
 • DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
 • Photoelectric Sensor ( Cảm biến quang )
 • Proximity Sensor ( Cảm biến tiệm cận )
 • Fiber Sensor ( Cảm biến sợi quang )
 • Speed sensor ( Cảm biến tốc độ )
 • Solids flowmeters ( Lưu lượng kế đo chất rắn )
 • Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
 • Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
 • Level Meter ( Thiết bị đo mức )
 • Limit Switch ( Công tắc hành trình )
 • Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
 • Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
 • Safety relays ( Rơ le an toàn )
 • Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
 • Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
 • Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
 • Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
 • Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
 • Inverter ( Biến tần )
 • Soft Start ( Khởi động mềm )
 • High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
 • High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
 • Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
 • UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
 • Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
 • Contactor ( Công tắc tơ )
 • Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
 • Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
 • Other device ( Các thiết bị khác )

 • Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
 • LOGO! Logic module ( Bộ điều khiển logic loại đơn giản )
 • SIMOTION application device .
 • CNC Control ( Điều khiển máy CNC )
 • Network transition device ( Thiết bị chuyển mạng )
 • Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
 • Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
 • FROFIBUS Commucation Module ( Mô đun truyền thông chuẩn Profibus)
 • Distributed Controllers Module ( Mô đun điều khiển phân tán )
 • Function Special Module ( Mô đun chức năng cho các ứng dụng riêng biệt )
 • Human machine interface ( Màn hình giao diện )
 • DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
 • Photoelectric Sensor ( Cảm biến quang )
 • Proximity Sensor ( Cảm biến tiệm cận )
 • Fiber Sensor ( Cảm biến sợi quang )
 • Speed sensor ( Cảm biến tốc độ )
 • Solids flowmeters ( Lưu lượng kế đo chất rắn )
 • Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
 • Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
 • Level Meter ( Thiết bị đo mức )
 • Limit Switch ( Công tắc hành trình )
 • Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
 • Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
 • Safety relays ( Rơ le an toàn )
 • Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
 • Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
 • Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
 • Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
 • Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
 • Inverter ( Biến tần )
 • Soft Start ( Khởi động mềm )
 • High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
 • High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
 • Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
 • UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
 • Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
 • Contactor ( Công tắc tơ )
 • Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
 • Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
 • Other device ( Các thiết bị khác )

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54