• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SIBA

SIBA  ( Nước Đức )

Ultra-rapid fuses  (  Cầu chì siêu nhanh )

High-voltage fuses ( Cầu chì cao áp )

Low-voltage fuses ( Cầu chì điện áp thấp )

Miniature fuses ( Cầu chì loại nhỏ )

SIBA  ( Nước Đức )

Ultra-rapid fuses  (  Cầu chì siêu nhanh )

High-voltage fuses ( Cầu chì cao áp )

Low-voltage fuses ( Cầu chì điện áp thấp )

Miniature fuses ( Cầu chì loại nhỏ )

STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
13001013.63Cái
22066031.350Cái
32000013.50Cái
43025813.16Cái
53025813.32Cái
63025813.43Cái
73025813.63Cái
83000613.16Cái
93000613.20Cái
103000613.25Cái
113000613.31,5Cái
123000613.40Cái
133001413.50Cái
143001413.63Cái
153001413.80Cái
163002213.100Cái
172061632.315Cái
183000213.6,3Cái
193001413.63Cái
203011014.200Cái
213002213.100Cái
223000213.2Cái
232028220.160Cái
243002013.160Cái
253010014.250Cái
263001814.200Cái
273001013.125Cái
283001013.80Cái
293011913.6.3Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54