• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SHOWA SOKKI

Hãng chuyên các thiết bị đo cầm tay

 • Vibrometer (thiết bị đo rung)
 • Charge amplifier (bộ khuếch đại)
 • Vibration monitoring / vibro converter / vibro switch (thiết bị giám sát độ rung)
 • Acceleration sensor / pickup (cảm biến gia tốc)
 • Recorder / vibration waveform recorder (thiết bị ghi rung dạng sóng)
 • Calibrator / Calibrator for Calibration (bộ định cỡ)
 • Portable balancer / (máy cân bằng)
 • field balancer
 • Simple Shock Acceleration Vibrometer
 • Ultra Vibration Vibration Meter / Low Frequency Vibrometer
 • Elevator vibrometer
 • Charge amplifier for force sensor / force sensor
 • Explosion-proof vibration monitor (màn hình đo rung chống cháy nổ)

Hãng chuyên các thiết bị đo cầm tay

 • Vibrometer (thiết bị đo rung)
 • Charge amplifier (bộ khuếch đại)
 • Vibration monitoring / vibro converter / vibro switch (thiết bị giám sát độ rung)
 • Acceleration sensor / pickup (cảm biến gia tốc)
 • Recorder / vibration waveform recorder (thiết bị ghi rung dạng sóng)
 • Calibrator / Calibrator for Calibration (bộ định cỡ)
 • Portable balancer / (máy cân bằng)
 • field balancer
 • Simple Shock Acceleration Vibrometer
 • Ultra Vibration Vibration Meter / Low Frequency Vibrometer
 • Elevator vibrometer
 • Charge amplifier for force sensor / force sensor
 • Explosion-proof vibration monitor (màn hình đo rung chống cháy nổ)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54