• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SEW

SEW

Hãng chuyên các loại thiết bị đo điện cầm tay

 • High Voltage series (dòng các thiết bị đo điện cao thế)
  • Personal safety voltage detectors
  • Capacitive H.V detectors (contact)
 • Earth Resistance testers (thiết bị kiểm tra nối đất)
  • 4 wire Earth resistance testers
  • 3wire (analogue/ digital) Earth resistance testers
 • Isulation testers (thiết bị kiểm tra cách nhiệt)
  • Analogue (1kV up) H.V. Insulation Testers
  • Digital (1kV up) H.V. Insulation Testers
  • Analogue (1kV below) Insulation Testers
  • Digital (1kV below) Insulation Testers
 • Isulation & multifunction testers (thiết bị kiểm tra cách nhiệt đa chức năng)
 • ELCB testers (thiết bị kiểm tra cầu dao chống rò điện)
 • Loop testers & electrical network analyzers (thiết bị kiểm tra và phân tích mạng)
 • Cable tracers & cable testers (Thiết bị đánh dấu cáp, kiểm tra cáp điện)
 • Phase sequence indicators (thiết bị báo thứ tự pha)
 • Clamp Meters (đồng hồ kẹp)
 • Multimeters (đồng hồ vạn năng)
 • Various instruments (các dụng cụ hỗ trợ)
  • Low Resistance Ohm Meter
  • AC & DC Analog Leakage Meters
  • Low Voltage Detectors
  • OverHead Lines Contact Voltage & Low Voltage Indicator
  • Voltage/Continuity Testers
  • Loop Calibrator
  • Sound Level Meter
  • Light Meter
  • Circuit Breaker Identifiers
  • Power Meter
  • Audio Impedance Testers
  • AC Line Separators
 • Panel meters
 • Accessories (các thiết bị phụ trợ)

SEW

Hãng chuyên các loại thiết bị đo điện cầm tay

 • High Voltage series (dòng các thiết bị đo điện cao thế)
  • Personal safety voltage detectors
  • Capacitive H.V detectors (contact)
 • Earth Resistance testers (thiết bị kiểm tra nối đất)
  • 4 wire Earth resistance testers
  • 3wire (analogue/ digital) Earth resistance testers
 • Isulation testers (thiết bị kiểm tra cách nhiệt)
  • Analogue (1kV up) H.V. Insulation Testers
  • Digital (1kV up) H.V. Insulation Testers
  • Analogue (1kV below) Insulation Testers
  • Digital (1kV below) Insulation Testers
 • Isulation & multifunction testers (thiết bị kiểm tra cách nhiệt đa chức năng)
 • ELCB testers (thiết bị kiểm tra cầu dao chống rò điện)
 • Loop testers & electrical network analyzers (thiết bị kiểm tra và phân tích mạng)
 • Cable tracers & cable testers (Thiết bị đánh dấu cáp, kiểm tra cáp điện)
 • Phase sequence indicators (thiết bị báo thứ tự pha)
 • Clamp Meters (đồng hồ kẹp)
 • Multimeters (đồng hồ vạn năng)
 • Various instruments (các dụng cụ hỗ trợ)
  • Low Resistance Ohm Meter
  • AC & DC Analog Leakage Meters
  • Low Voltage Detectors
  • OverHead Lines Contact Voltage & Low Voltage Indicator
  • Voltage/Continuity Testers
  • Loop Calibrator
  • Sound Level Meter
  • Light Meter
  • Circuit Breaker Identifiers
  • Power Meter
  • Audio Impedance Testers
  • AC Line Separators
 • Panel meters
 • Accessories (các thiết bị phụ trợ)
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1DR160-225 EG7SCái
2KA37 DRE80M4/DHCái
3KA47 DRE80M4/DHCái
4EH1T HOG74DN1024TTLCái
5ES1T OG72DN1024TTLCái
6MM11D-503-00Cái
7B4 400VWSCái
8BR1+HRCái
9WDR W AS30x55x7-FKMCái
10CV132M4/TF/XV1/II3DCái
11CV132S4/TF/XV1/II3DCái
12DFP21B/UOH11BCái
13MC07B0022-5A3-4-00Cái
14HOG74 DN 1024 TTLCái
15OG72 DN 1024 TTLCái
16ES1R OG72DN1024RCái
17MDX61B0040-5A3-4-00Cái
18DEH11BCái
19DIO11BCái
20SA77/T DT90L4/TF/ES1TCái
21XS11 OG72D1C/D2CCái
22CFM90S/BR/HR/TH/RH1L/KKCái
23BR1/DRC2Cái
24DS56/CM71 RH5MCái
25R87 DRE100M4BE5Cái
26RF47 DRE90L4Cái
27S57 DRS71S4Cái
28KA37DRS80S4Cái
29FA77/G DRS132M4Cái
30MC07B0005-2B1-4-00Cái
31FBG11BCái
32R77 D36 DV100L4Cái
33R37 D16 DRE90M2/LNCái
34R37 D16 DRS80M2/LNCái
35S47 DRS71S4BE05HRCái
36K87 DRE132S4BE5HR/TH/ES7R/V/DHCái
37MDX61B0040-5A3-4-0T/DEH11BCái
38K77 DRL90L4BE5HR/TH/ES7RCái
39RZ57/R DRL90L4BE2HR/TH/ES7RCái
40BS-GI.RICHTER BG 1,5Cái
41SA57 DRS90M4Cái
42SA57 DRE100M4Cái
43ES26 OG72 D6CCái
44BM31HF300Nm400ACCái
45RF27 DRE80M2BE1HF/LNCái
46SA37 DR63M2Cái
47SA47 DRS71S4Cái
48SA67 DRE80M4Cái
49FA37 DR63L4Cái
50FH47 CT90L4/BMG/HR/TH/AV1HCái
51KH47 DRL90L4BE2HR/TH/AS7HCái
52R87 DV100L4/BMG/HR/TH/XS11Cái
53SH77/T DRE100L4BE5Cái
54R37 DRS71S4BE05Cái
55K77 CM90L/BR/HR/TF/AS1H/SB60Cái
56RZ57/R CM71L/BR/HR/TF/AS1H/SB60Cái
57R17 DRS71S4/THCái
58SA67 DRE90L4/THCái
59SF57 DT90L4/TH/XS11Cái
60KA47 DRE80M4/TH/C/DHCái
61BS-GI.RICHTER BME 1,5Cái
62BS-GI.RICHTER BMK 1,5Cái
63USB11ACái
64BGE 1,5Cái
65BW100-003Cái
66DBG60B-04Cái
67KA37 CMP63M/KY/RH1M/SM1Cái
68KA47 CMP63M/KY/RH1M/SM1Cái
69PSBF322/R CMP50S/KY/AK0H/SM1Cái
70CMP50M/BP/KY/AK0H/SB1Cái
71AF1H/AS1HCái
72BR8Cái
73MC07B0040-5A3-4-00Cái
74MC07B0040-5A3-4-00/FCS11BCái
75HF030-503Cái
76PSF122 CMP40M/KY/AK0H/SM1Cái
77FAZ67 DT80N4/BMGCái
78FAZ67 DRE80M4BE1Cái
79RF37 DRE90L4Cái
80RF67 DRE132MC4/TF/V/DHCái
81KA37 CMP63M/BP/KY/RH1M/SB1Cái
82KA37/T DRE80M4Cái
83SA47/T D16B DRS71S4/C/DHCái
84SAF77 DV100M4/BMG/HR/VSCái
85BMG4 40Nm400AC/167DCCái
86SR 11/METRCái
87KAF37D16DT80N4Cái
88FA67 DRS90L4/TF/DHCái
89FA47/G DRS90M4/TF/DHCái
90SA57 DRS80M4Cái
91SA47 DRS80S4Cái
92K87 DV132M4Cái
93K97 DV132M4Cái
94R47 DT80N4/BMGCái
95R37 DT71D4/BMGCái
96R67 DT90L4/BMGCái
97MM15C-503-00Cái
98WA20 DR63L4Cái
99MDXS1B-00Cái
100MC07A008-5A3-4-00/FSC11BCái
101R87CM90L/SR/HR/KTY/RH6L/SB60Cái
102KA47/T CM71M/TH/AS1H/SM50Cái
103MM15D-503-00Cái
104MDX61B-00Cái
105MC07B0008-5A3-4-00Cái
106DP-V1 UFP11A-00Cái
107SA57 DT90S4Cái
108KA57 DT90S4/C/NV11Cái
109MDX61B0370-503-4-00/DEH11B/DFP21BCái
110MDX61B0075-5A3-4-00/DEH11B/DFP21BCái
111MC07A040-5A3-4-00Cái
112ES2R OG72DN1024RCái
113MDX61B0040-5A3-4-0TCái
114MDX61B-00/-0TCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54