• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

SENSUS

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo lưu lượng nước, cảm biến lưu lượng nước, đồng hồ đo lưu lượng gas

 • Electric
  • Elster A3 ALPHA electricity Meter
  • Standard FlexNet Base Stations
  • Stratus electricity Meter
  • Trimble Nomad 1050 LE programmer
  • VantagePoint Lighting software
 • Gas (đồng hồ khí Ga)
  • 046 Field Regulators
  • 121 and 122 industrial combustion regulators
  • 143 – 80 Domestic Service Regulators
  • 243 Commerrical Industrial service regulators
  • 461-S Lower pressure regulators
 • Heating & Cooling (đồng hồ nước nóng nước lạnh)
  • AN 130 EEC Flow sensor
  • AN 130 MID Flow sensor
  • Pollucom E thermal Energy Meter
  • WP-Dynamic 130oC Flow sensor
 • Water (đồng hồ đo nước)
  • 120 EEC water meter
  • 120 MID water meter
  • 640C/640MC MID water meter
  • 820 EEC water meter
  • FieldLogic Hand-held Device HHD
  • FM -1D/K Frequency converter
  • OMNI Compound (C2) water meters
  • TouchReader + 3096 Reading Device
  • XNP water meter

Hãng chuyên các loại đồng hồ đo lưu lượng nước, cảm biến lưu lượng nước, đồng hồ đo lưu lượng gas

 • Electric
  • Elster A3 ALPHA electricity Meter
  • Standard FlexNet Base Stations
  • Stratus electricity Meter
  • Trimble Nomad 1050 LE programmer
  • VantagePoint Lighting software
 • Gas (đồng hồ khí Ga)
  • 046 Field Regulators
  • 121 and 122 industrial combustion regulators
  • 143 – 80 Domestic Service Regulators
  • 243 Commerrical Industrial service regulators
  • 461-S Lower pressure regulators
 • Heating & Cooling (đồng hồ nước nóng nước lạnh)
  • AN 130 EEC Flow sensor
  • AN 130 MID Flow sensor
  • Pollucom E thermal Energy Meter
  • WP-Dynamic 130oC Flow sensor
 • Water (đồng hồ đo nước)
  • 120 EEC water meter
  • 120 MID water meter
  • 640C/640MC MID water meter
  • 820 EEC water meter
  • FieldLogic Hand-held Device HHD
  • FM -1D/K Frequency converter
  • OMNI Compound (C2) water meters
  • TouchReader + 3096 Reading Device
  • XNP water meter
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1Đồng hồ nước WS Dynamic DN50, PN40 S828920Cái
2Đồng hồ nước lạnh WPD DN40 S828593Cái
3Đồng hồ nước lạnh WPD DN100 S828603Cái
4Đồng hồ nước loại 405S DN 32mm cấp B S88129784Cái
5Đồng hồ nước loại 405S DN 40mm cấp B S88129986Cái
6MAOP: 25 psig, Connection: 1 1/4″MNPT MR-12Cái
7Đồng hồ nước nóng WPD DN 50mm, cấp B S828596Cái
8Bộ chuyển đổi FM-1D/KS1820121Cái
9Pulser RD 01Cái
10HRI Pulse Module A1Cái
11Water Meter WP-Dynamic DN65, 50oC/PN16,L=200mmCái
12Water Meter WP-Dynamic DN80, 50oC/PN16,L=225mmCái
13Water Meter WP-Dynamic DN200, 50oC/PN16,L=350mmCái
14Meas, Element WP-Dynamic DN250, 50oC/PN16Cái
15Water Meter WP-Dynamic DN50, 130oC/PN16,L=200mmCái
16Water Meter WP-Dynamic DN80, 130oC/PN16,L=225mmCái
17Water Meter WP-Dynamic DN100, 130oC/PN16,L=250mmCái
18Water Meter WP-Dynamic DN125, 50oC/PN16,L=250mmCái
19Meas, Element WP-Dynamic DN400, 50oC/PN16Cái
20Meas, Element Meistream DN40, 50oC/PN16Cái
21Water Meter 420 DN25, Qn3,5, 30oC/PN 16,L=260mmCái
22Hot Water Meter M-T AN DN25,Qn 3,5, 130oC/PN16,L=260mm,R1Cái
23Water Meter WP-Dynamic DN40, 130oC/PN16,L=220mmCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54