• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

SCHNEIDER

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1140CPU31110Cái
2140CPS11420Cái
3XBTGK5330Cái
4RXM4LB2P7Cái
5RXM4LB2BDCái
6RXM2LB2BDCái
7RXZE1M4CCái
8RXZE1M2CCái
9XB5AA31NCái
10XB5AA42NCái
11XB5AD21NCái
12ZBE101NCái
13XALK178ECái
14EZC100N3050Cái
15A9F74325Cái
16GV2ME21Cái
17A9F74316Cái
18A9F74216Cái
19A9F74106Cái
20LC1D25M7Cái
21LC1D09M7Cái
22LRD32Cái
23LRD14Cái
24LRD08Cái
25LRD07Cái
26LRD12Cái
27EZC100N3100Cái
28EZC100N3040Cái
29XB7ND25Cái
30XB7ES542PCái
31LC1D25U7Cái
32LC1D18U7Cái
33LC1D09U7Cái
34A9F74106Cái
35A9F74116Cái
36A9F74332Cái
37LADN11Cái
38LADN20Cái
39GV2ME22Cái
40GV2ME14Cái
41A9F74206Cái
42ATV212HD11N4Cái
43LV510336Cái
44A9R12463Cái
45A9K27210Cái
46GV2ME08Cái
47LC1K0610M7Cái
48A9R74463Cái
49XB7EV05BPCái
50LC1D12E7Cái
51A9F8332Cái
52A9K27116Cái
53GV2ME20Cái
54RXM3AB2BDCái
55XB4BS542Cái
56LC1D32U7Cái
57U418T2_C5Cái
58E30_1M_D_G19Cái
59SR2USB01Cái
60SR2CBL01Cái
61TSXCUSB485Cái
62TSXCRJMD25Cái
63TSXPCX1031Cái
64UNYXCAUSB033Cái
65990NAA26320Cái
66BMXXCAUSBH018Cái
67XBTZG925Cái
68XBTZG935Cái
69EMEGCY STOP RELAIS CATEGORIES
3 115V AC, Ref: XPSAC3421
Cái
70TWOHAND SAFETY MODULE
24V, Ref: XPSBC1110
Cái
71EMERG STOP MOD TEMP
115V, Ref: XPSAT3410
Cái
72EMERG STOP MOD TEMP 24V
, Ref: XPSAT5110
Cái
73ATV61HD45N4Cái
74ATS48D88QCái
75NT06H23D2Cái
7647463
Motor MCH 220 VDC
Cái
7747433
Cuộng đóng XF 220 VDC
Cái
7833813
Cuộn cắt MX 220 VDC
Cái
7947512
Nút đóng điện BPFE
Cái
8047435
Reset từ xa sau lỗi Res
Cái
8147521
Ronis+1 lock+ adaptation kit
Cái
8233786
VPEC-door interlock right
hand side
Cái
8333806
1 of low-level for NT
Cái
8433754
CE
Cái
8533756
CD
Cái
8633755
CT
Cái
8733895
CDM
Cái
8833763
CB
Cái
8933857
CDP
Cái
9033859
CP
Cái
9133642
NT-FC, Fixed, draw
Cái
9233644
NT-FC, Fixed, draw
Cái
9333768
NT-FC, Fixed, draw
Cái
94ATV71HD18N4 (4-6 tuần)Cái 
95ATV71HD18N4 (7-10 ngày)Cái 
96ATV71HD75N4  (4-6 tuần)Cái 
97ATV71HD75N4 (7-10 ngày)Cái 
98A9F94106Cái
99A9D31606Cái
100XB7EV04MPCái
101DF2CA005Cái
102DF2CA01Cái
103ATV71HC13N4Cái
104XS630B1MAL2Cái
105XVMM2RSSBCái
106TWDLMDA20DUKCái
107A9D31640Cái
108A9R50240Cái
109A9R71240Cái
110A9F84340Cái
111A9F84310Cái
112A9F84316Cái
113A9F84325Cái
114LC1D18M7Cái
115EZC100F3100Cái
116A9F74210Cái
117LC1D40AM7Cái
118XB7NW33M1Cái
119XB7NW34M2Cái
120XB7EV03MPCái
121XMLG010D21Cái
122LC1D150M7Cái
123XB7EV03BPCái
124XB7EV04BPCái
125LV429550Cái
126EZC100F3040Cái
127A9F74210Cái
128GV2ME07Cái
129LC1D32M7Cái
130LC1D12M7Cái
131LRD05Cái
132LRD06Cái
133LRD07Cái
134LRD08Cái
135LRD10Cái
136LRD14Cái
137LV432895Cái
138A9K27206Cái
139LV430840Cái
140LV432695Cái
141LV429670Cái
142LV429845Cái
143LV429842Cái
144LV429841Cái
145A9K227106Cái
146A9K24363Cái
147A9K24332Cái
148A9K24263Cái
149A9K27232Cái
150A9K27216Cái
15116471Cái
15216482Cái
153A9K24350Cái
154LC1D150Q7Cái
155LC1D25Q7Cái
156LC1D32Q7Cái
157LC1F330Q7Cái
158LC1D65AQ7Cái
159XS8C40PC449Cái
160ZBE101Cái
161ZBE102Cái
162XACS399Cái
163ZA2BS834Cái
164XALK178FCái
165ZB4BS944Cái
166ZB4BS844Cái
167ZB4BVB3Cái
168ZB4BZ104Cái
169ZB4BW313Cái
170ZB4BW333Cái
171ZB4BW353Cái
172XB4BG21Cái
173ZB4BVB5Cái
174ZB4BW0B13Cái
175ZB4BW0B33Cái
176ZB4BW0B53Cái
177ZB4BV033Cái
178ZB4BV3Cái
179ZB4BV053Cái
180ZB4BA2Cái
181XB4BA21Cái
182XB4BA31Cái
183XB4BA42Cái
184XB4BVB1Cái
185ZB4BD2Cái
186XB4BD21Cái
187XSAV11801Cái
188XSPN10122EXCái
189XS618B1PAL2Cái
190XS612B1MAU20Cái
191XS1M18MA250Cái
192LC1D50AE7Cái
193LR2K0305Cái
194A9K24163Cái
195A9N18369Cái
196GV2ME10Cái
197GV3P50Cái
198LADN22Cái
199ATS48D47QCái
200RE17RAMUCái
201RE7ML11BUCái
202RE17RLMUCái
203XB7EV05MPCái
204RM4TA02Cái
205LC1D09F7Cái
206LC1D12F7Cái
207A9F94332Cái
208A9F94340Cái
209LC1D50AQ7Cái
210LC1D32BDCái
211LRD350Cái
212LAD9R1Cái
213EZC400N3350Cái
214EZC250F3200Cái
215EZC250F3150Cái
216A9K24340Cái
217A9K24325Cái
218A9K27220Cái
219A9K27216Cái
220LV510335Cái
221LV510336Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54