• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

RZB

RZB

Hãng chuyên các loại đèn công nghiệp và dân dụng

 1. Indoor-Lighting (đèn trong nhà)
 2. Outdoor-Lighting (đèn ngoài trời)
 3. Emergency Lighting (đèn khẩn cấp, đèn thoát hiểm)
 4. Light management System (hệ thống quản lý ánh sáng)
 5. RZB HOME

RZB

Hãng chuyên các loại đèn công nghiệp và dân dụng

 1. Indoor-Lighting (đèn trong nhà)
 2. Outdoor-Lighting (đèn ngoài trời)
 3. Emergency Lighting (đèn khẩn cấp, đèn thoát hiểm)
 4. Light management System (hệ thống quản lý ánh sáng)
 5. RZB HOME
BẢNG GIÁ RZB
Order CodeDescription IDescription II Giá đại lý  (VND)
921489.003MALIndustrial Hall Highbay94W, 11300lm, 4000K                       14,977,034
921490.003MALIndustrial Hall Highbay133W, 15500lm, 4000K                       17,635,904
9211491.003MALIndustrial Hall Highbay205W, 23800lm, 4000K                       21,259,238
982112.003MALBracket for wall mounting for Industrial Hall                         1,330,901
982114.004MALAluminium reflector for Industrial Hall, 90 degree                         1,330,901
562209.3540.02Sidelite ECO 235W, 3000lm, 4000K, 595×595, micro-prism, 30,000h                         2,899,254
562208.3540.02Sidelite ECO 235W, 3000lm, 4000K, 620×620, micro-prism, 30,000h                         3,019,445
311667.002MALSidelite ECO34W, 3500lm, 3000K, opal, 622×622                         4,772,482
311667.002.1MALSidelite ECO34W, 3500lm, 4000K, opal, 622×622                         4,772,482
311668.002MALSidelite ECO34W, 3500lm, 3000K, micro prism, 622×622                         4,772,482
311668.002.1MALSidelite ECO34W, 3500lm, 4000K, micro prism, 622×622                         4,772,482
311665.002MALSidelite ECO34W, 3500lm, 3000K, opal, 595×595                         4,590,729
311665.002.1MALSidelite ECO34W, 3500lm, 4000K, opal, 595×595                         4,590,729
311666.002MALSidelite ECO34W, 3500lm, 3000K, micro prism, 595×595                         4,590,729
311666.002.1MALSidelite ECO34W, 3500lm, 4000K, micro prism, 595×595                         4,590,729
311663.002MALSidelite ECO23W, 1850lm, 3000K, opal, 295×295                         3,019,445
311663.002.1MALSidelite ECO23W, 2100lm, 4000K, opal, 295×295                         3,019,445
311770.002MALSidelite ECO39W, 3640lm, 3000K, opal, 1195×295                         5,194,618
311770.002.1MALSidelite ECO39W, 3750lm, 4000K, opal, 1195×295                         5,194,618
311771.002MALSidelite ECO39W, 3650lm, 3000K, micro prism, 1195×295                         5,194,618
311771.002.1MALSidelite ECO39W, 3750lm, 4000K, micro prism, 1195×295                         5,194,618
311772.002MALSidelite ECO39W, 3640lm, 3000K, opal, 1195×295, up/down                         8,636,199
311772.002.1MALSidelite ECO39W, 3750lm, 4000K, opal, 1195×295, up/down                         8,636,199
311773.002MALSidelite ECO39W, 3650lm, 3000K, micro prism, 1195×295, up/down                         8,636,199
311773.002.1MALSidelite ECO39W, 3750lm, 4000K, micro prism, 1195×295, up/down                         8,636,199
981980.012MALMounting set for concrete ceiling surface mounting                             665,451
981978.000MALSuspension set for pendant mounting                             665,451
982035.002MALY-suspension set for pendant mounting                         1,330,901
311936.002MALSidelite ECO39W, 3100lm, 3000K, opal, D580                         7,610,174
311936.002.1MALSidelite ECO39W, 3100lm, 4000K, opal, D580                         7,610,174
311938.002MALSidelite ECO39W, 3300lm, 3000K, opal, D580, up/down                         8,395,816
311938.002.1MALSidelite ECO39W, 3300lm, 4000K, opal, D580, up/down                         8,395,816
311940.002MALSidelite ECO39W, 3500lm, 3000K, transparent, D580, up/down                         8,395,816
311940.002.1MALSidelite ECO39W, 3550lm, 4000K, transparent, D580, up/down                         8,395,816
982113.002MALSidelite ECOCanopy suspension                             785,642
981980.012MALSidelite ECO                             665,451
721606.7831MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1xHIT-DE150W asymm. ,anthracite metallic, IP65                         3,746,457
721605.7831MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1x HIT-DE70Wasymm. ,anthracite metallic, IP65                         3,623,334
502119.0035.0228.3Lightstream R1xHIT-CE 35W ,narrow ,white, IP65                         5,918,699
502119.0035.0328.3Lightstream R1xHIT-CE 35W ,narrow ,black, IP65                         5,918,699
502119.0035.3128.3Lightstream R1xHIT-CE 35W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         5,918,699
502119.0035.0428.3Lightstream R1xHIT-CE 35W ,narrow ,silver metallic, IP65                         5,918,699
502119.0035.0228.5Lightstream R1xHIT-CE 35W ,wide ,white, IP65                         5,918,699
502119.0035.0328.5Lightstream R1xHIT-CE 35W ,wide ,black, IP65                         5,918,699
502119.0035.3128.5Lightstream R1xHIT-CE 35W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         5,918,699
502119.0035.0428.5Lightstream R1xHIT-CE 35W ,wide ,silver metallic, IP65                         5,918,699
502119.0070.0228.3Lightstream R1xHIT-CE 70W ,narrow ,white, IP65                         5,918,699
502119.0070.0328.3Lightstream R1xHIT-CE 70W ,narrow ,black, IP65                         5,918,699
502119.0070.3128.3Lightstream R1xHIT-CE 70W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         5,918,699
502119.0070.0428.3Lightstream R1xHIT-CE 70W ,narrow ,silver metallic, IP65                         5,918,699
502119.0070.0228.5Lightstream R1xHIT-CE 70W ,wide ,white, IP65                         5,918,699
502119.0070.0328.5Lightstream R1xHIT-CE 70W ,wide ,black, IP65                         5,918,699
502119.0070.3128.5Lightstream R1xHIT-CE 70W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         5,918,699
502119.0070.0428.5Lightstream R1xHIT-CE 70W ,wide ,silver metallic, IP65                         5,918,699
502119.0150.0228.3Lightstream R1xHIT-CE 150W ,narrow ,white, IP65                         6,220,643
502119.0150.0328.3Lightstream R1xHIT-CE 150W ,narrow ,black, IP65                         6,220,643
502119.0150.3128.3Lightstream R1xHIT-CE 150W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         6,220,643
502119.0150.0428.3Lightstream R1xHIT-CE 150W ,narrow ,silver metallic, IP65                         6,220,643
502119.0150.0228.5Lightstream R1xHIT-CE 150W ,wide ,white, IP65                         6,220,643
502119.0150.0328.5Lightstream R1xHIT-CE 150W ,wide ,black, IP65                         6,220,643
502119.0150.3128.5Lightstream R1xHIT-CE 150W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         6,220,643
502119.0150.0428.5Lightstream R1xHIT-CE 150W ,wide ,silver metallic, IP65                         6,220,643
502100.0000.00Stirrup Stainless Steel V4AStirrup Stainless Steel V4A, uncoated                             483,698
502100.0000.03Ground SpikeGround Spike                             301,945
502100.0040.02Linear , vertical spread filterLinear , vertical spread filter, white                             847,204
502100.0040.03Linear , vertical spread filterLinear , vertical spread filter, black                             847,204
502100.0040.04Linear , vertical spread filterLinear , vertical spread filter, silver metallic                             847,204
502100.0070.02Diffusing spread filterDiffusing spread filter, white                             847,204
502100.0070.03Diffusing spread filterDiffusing spread filter, black                             847,204
502100.0070.04Diffusing spread filterDiffusing spread filter, silver metallic                             847,204
502100.0050.02Linear spread lenseLinear spread lens, white                             847,204
502100.0050.03Linear spread lenseLinear spread lens, black                             847,204
502100.0050.04Linear spread lenseLinear spread lens, silver metallic                             847,204
502100.0080.03Glare shield, aluminiumGlare shield, aluminium, metallic black , black                         1,028,957
502100.000B.02Colour filterColour filter, blue, white                         1,149,148
502100.000B.03Colour filterColour filter, blue, black                         1,149,148
502100.000B.04Colour filterColour filter, blue, silver metallic                         1,149,148
502100.000G.02Colour filterColour filter, green, white                         1,149,148
502100.000G.03Colour filterColour filter, green, black                         1,149,148
502100.000G.04Colour filterColour filter, green, silver metallic                         1,149,148
502100.000R.02Colour filterColour filter, red, white                         1,149,148
502100.000R.03Colour filterColour filter, red, black                         1,149,148
502100.000R.04Colour filterColour filter, red, silver metallic                         1,149,148
502100.000Y.02Colour filterColour filter, yellow, white                         1,149,148
502100.000Y.03Colour filterColour filter, yellow, black                         1,149,148
502100.000Y.04Colour filterColour filter, yellow, silver metallic                         1,149,148
502100.00DB.02Dichroic colour filterDichroic colour filter, blue, white                         5,616,754
502100.00DB.03Dichroic colour filterDichroic colour filter, blue, black                         5,616,754
502100.00DB.04Dichroic colour filterDichroic colour filter, blue, silver metallic                         5,616,754
502100.00DG.02Dichroic colour filterDichroic colour filter, green, white                         5,616,754
502100.00DG.03Dichroic colour filterDichroic colour filter, green, black                         5,616,754
502100.00DG.04Dichroic colour filterDichroic colour filter, green, silver metallic                         5,616,754
502100.00DO.02Dichroic colour filterDichroic colour filter, orange, white                         5,616,754
502100.00DO.03Dichroic colour filterDichroic colour filter, orange, black                         5,616,754
502100.00DO.04Dichroic colour filterDichroic colour filter, orange, silver metallic                         5,616,754
502100.00DR.02Dichroic colour filterDichroic colour filter, red, white                         5,616,754
502100.00DR.03Dichroic colour filterDichroic colour filter, red, black                         5,616,754
502100.00DR.04Dichroic colour filterDichroic colour filter, red, silver metallic                         5,616,754
502100.00DY.02Dichroic colour filterDichroic colour filter, yellow, white                         5,616,754
502100.00DY.03Dichroic colour filterDichroic colour filter, yellow, black                         5,616,754
502100.00DY.04Dichroic colour filterDichroic colour filter, yellow, silver metallic                         5,616,754
502207.2505.0240Lowbay luminaire, IP441xHIT/HST250W, wide ,white ,IP44                       10,087,292
502120.3530.0479Lightstream  Spot axially symmetrical compact projectormain and low voltage halogen lamp, metallic grey finish                         2,175,173
502219.1030.3140Lightstream10W LED warm white with driver, iron mica colour                         6,584,149
502203.0028.0479Teardrop Cleanroom luminaire1 x T5 28W, clear PMMA diffuser, ECG, 1200mm length                         3,564,704
502203.0021.0479Teardrop Cleanroom luminaire1 x T5 21W, clear PMMA diffuser, ECG, 900mm length                         3,564,704
502119.3530.0440Symmetrical floodlight1 x HIT-CE35W wide beam, iron mica colour                         5,678,316
502219.4040.3179.3Rotosymmetrical projector41W LED, extreme narrow beam, 11degrees, 4000K, IP67                       11,775,836
502120.1027.3179LightstreamMicro 10W LED empty housing, with stirrup, iron mica colour                         2,175,173
502120.0000.3100LightstreamMicro LED projector with reflector, without LED, without driver                         3,019,445
502119.1250.0228.3Lightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.3128.3Lightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0428.3Lightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0228.4Lightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.3128.4Lightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0428.4Lightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0228.5Lightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.3128.5Lightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0428.5Lightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0228.7Lightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.3128.7Lightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1250.0428.7Lightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0228.3Lightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.3128.3Lightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0428.3Lightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0228.4Lightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.3128.4Lightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0428.4Lightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0228.5Lightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.3128.5Lightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0428.5Lightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0228.7Lightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.3128.7Lightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.1230.0428.7Lightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0228.3Lightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.3128.3Lightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0428.3Lightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0228.4Lightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.3128.4Lightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0428.4Lightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0228.5Lightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.3128.5Lightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0428.5Lightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0228.7Lightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.3128.7Lightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2350.0428.7Lightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0228.3Lightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.3128.3Lightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0428.3Lightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0228.4Lightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.3128.4Lightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0428.4Lightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0228.5Lightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.3128.5Lightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0428.5Lightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0228.7Lightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.3128.7Lightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.2330.0428.7Lightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         8,938,144
502119.0020.0428.5Architectural spot1 x HIT-TC-CE 20W GX10 lamp, with lamp and gear, IP65                         3,564,704
502119.3650.0228.3Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.3128.3Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.0428.3Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.0228.4Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.3128.4Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.0428.4Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.0228.5Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, white , incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.3128.5Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3650.0428.5Lightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.5550.0228.3Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.3128.3Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.0428.3Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.0228.4Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.3128.4Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.0428.4Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.0228.5Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.3128.5Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5550.0428.5Lightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.3630.0228.3Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.3128.3Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.0428.3Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.0228.4Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.3128.4Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.0428.4Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.0228.5Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.3128.5Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.3630.0428.5Lightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,132,762
502119.5530.0228.3Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.3128.3Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.0428.3Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.0228.4Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.3128.4Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.0428.4Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.0228.5Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.3128.5Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.5530.0428.5Lightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1125.0228.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.3128.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0428.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0228.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.3128.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0428.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0228.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.3128.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0428.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0228.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.3128.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1125.0428.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0228.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.3128.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0428.3Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0228.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.3128.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0428.4Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0228.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.3128.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0428.5Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0228.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.3128.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1123.0428.7Lightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0228.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.3128.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0428.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0228.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.3128.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0428.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0228.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.3128.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0428.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0228.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.3128.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1235.0428.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0228.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.3128.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0428.3Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0228.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.3128.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0428.4Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0228.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.3128.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0428.5Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0228.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, white, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.3128.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1233.0428.7Lightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, silver metallic, incl. 1M cable                         9,603,594
502119.1365.0228.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.3128.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.0428.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.0228.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.3128.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.0428.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.0228.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, white , incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.3128.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic , incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1365.0428.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1555.0228.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.3128.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.0428.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.0228.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.3128.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.0428.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.0228.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.3128.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1555.0428.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1363.0228.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.3128.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.0428.3Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.0228.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.3128.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.0428.4Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.0228.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.3128.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1363.0428.5Lightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       14,977,034
502119.1553.0228.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.3128.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.0428.3Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.0228.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.3128.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.0428.4Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.0228.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, white, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.3128.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
502119.1553.0428.5Lightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, incl. 1M cable                       15,824,237
901345.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 3000K IP65  350mA                         3,444,513
901345.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 4000K IP65  350mA                         3,444,513
901374.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP65  700mA                         3,444,513
901374.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP65 700mA                         3,444,513
901346.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA                         3,684,896
901346.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K  IP65 700mA                         3,684,896
901375.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA                         4,168,593
901375.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA                         4,168,593
901347.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA                         4,710,921
901347.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA                         4,710,921
901376.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W 3000K , IP65 1050mA                         4,710,921
901376.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 4000K IP65 1050mA                         4,710,921
901457.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA                         4,954,235
901457.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA                         4,954,235
901377.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 3000K IP65 350mA                         3,444,513
901377.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 4000K IP65 350mA                         3,444,513
901378.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA                         3,444,513
901378.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP65 700mA                         3,444,513
901379.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP65 700mA                         3,746,457
901379.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP65700mA                         3,746,457
901380.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA                         4,227,223
901380.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA                         4,227,223
901381.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP65 700mA                         4,710,921
901381.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP65 700mA                         4,710,921
901382.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 3000K IP65 1050mA                         4,710,921
901382.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 4000K IP65 1050mA                         4,710,921
901459.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 3000K IP65 1050mA                         5,012,865
901459.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 4000K IP65 1050mA                         5,012,865
901383.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 3000K IP20 350mA                         3,142,568
901383.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 4000K IP20 350mA                         3,142,568
901384.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA                         3,142,568
901384.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA                         3,142,568
901385.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA                         3,444,513
901385.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA                         3,444,513
901386.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA                         3,925,279
901386.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA                         3,925,279
901387.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA                         4,408,976
901387.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA                         4,408,976
901388.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 3000K IP20 1050mA                         4,408,976
901388.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 4000K IP20 1050mA                         4,408,976
901356.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 3000K IP20 1050mA                         4,710,921
901356.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 4000K IP20 1050mA                         4,710,921
901389.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 3000K IP20  50mA                         3,142,568
901389.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED7.80W, 4000K IP20 350mA                         3,142,568
901390.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA                         3,142,568
901390.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA                         3,142,568
901391.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 3000K IP20 700mA                         3,444,513
901391.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED16.60W, 4000K IP20 700mA                         3,444,513
901392.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA                         3,925,279
901392.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA                         3,925,279
901393.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 3000K IP20 700mA                         4,408,976
901393.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED24.90W, 4000K IP20 700mA                         4,408,976
901394.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 3000K IP20 1050mA                         4,408,976
901394.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED39.50W, 4000K IP20 1050mA                         4,408,976
901458.002MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 3000K IP20 1050mA                         4,710,921
901458.002.1MALRecessed Downlight Series Ledona1 x LED49.40W, 4000K IP20 1050mA                         4,710,921
981936.002MALRecessed Downlight Series LedonaDRIVER, VS 350 mA                             967,395
981937.002MALRecessed Downlight Series LedonaDRIVER, VS 700 mA                         2,054,982
981938.002MALRecessed Downlight Series LedonaDRIVER, VS 1050 mA                         2,113,612
50221.0150.0400Galaxsie1 x 150W HIT-CE symmetrical, with integral gear and lamp                       22,768,961
502119.4300.0428Spotlight1 x 300W QT-DE, integral gear and without lamp                         4,529,168
502119.4070.0428Spotlight1 x 70W HIT-DE, integral gear and lamp                         6,704,341
502119.1035.0228.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,white, IP65                         7,188,038
502119.1035.3128.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         7,188,038
502119.1035.0428.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,narrow ,silver metallic, IP65                         7,188,038
502119.1035.0228.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,white, IP65                         7,188,038
502119.1035.3128.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         7,188,038
502119.1035.0428.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 35W ,wide ,silver metallic, IP65                         7,188,038
502119.1070.0228.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,white, IP65                         7,188,038
502119.1070.3128.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         7,188,038
502119.1070.0428.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,narrow ,silver metallic, IP65                         7,188,038
502119.1070.0228.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,white, IP65                         7,188,038
502119.1070.3128.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         7,188,038
502119.1070.0428.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 70W ,wide ,silver metallic, IP65                         7,188,038
502119.1150.0228.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,narrow ,white, IP65                         7,548,613
502119.1150.3128.3Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,narrow ,anthracite metallic, IP65                         7,548,613
502119.1150.0428.3Lightstream R DECOLightstream R DECO,1xHIT-CE 150W ,narrow ,silver metallic, IP65                         7,548,613
502119.1150.0228.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,white, IP65                         7,548,613
502119.1150.3128.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,anthracite metallic, IP65                         7,548,613
502119.1150.0428.5Lightstream R DECOLightstream R DECO, 1xHIT-CE 150W ,wide ,silver metallic, IP65                         7,548,613
502120.0050.0428Lightstream R mini1 x 50W QT12, wide , silver metallic, built-in gear                         4,048,402
502119.1250.0228.3.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.3128.3.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0428.3.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0228.4.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.3128.4.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0428.4.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0228.5.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.3128.5.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0428.5.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0228.7.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.3128.7.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1250.0428.7.XLightstream R MINI LED 12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0228.3.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.3128.3.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0428.3.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0228.4.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.3128.4.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0428.4.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0228.5.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.3128.5.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0428.5.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0228.7.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.3128.7.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.1230.0428.7.XLightstream R MINI LED 12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0228.3.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.3128.3.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0428.3.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0228.4.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.3128.4.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0428.4.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0228.5.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.3128.5.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0428.5.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0228.7.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.3128.7.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2350.0428.7.XLightstream R MINI LED 23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0228.3.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.3128.3.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0428.3.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0228.4.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.3128.4.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0428.4.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0228.5.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.3128.5.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0428.5.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0228.7.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.3128.7.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.2330.0428.7.XLightstream R MINI LED 23W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         8,697,761
502119.3650.0228.3.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.3128.3.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.0428.3.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.0228.4.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.3128.4.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.0428.4.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.0228.5.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, white , w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.3128.5.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3650.0428.5.XLightstream R MIDI LED 36W 5000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.5550.0228.3.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.3128.3.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.0428.3.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.0228.4.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.3128.4.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.0428.4.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.0228.5.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.3128.5.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5550.0428.5.XLightstream R MIDI LED 55W 5000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.3630.0228.3.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.3128.3.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.0428.3.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.0228.4.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.3128.4.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.0428.4.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.0228.5.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.3128.5.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.3630.0428.5.XLightstream R MIDI LED 36W 3000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       13,889,447
502119.5530.0228.3.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.3128.3.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.0428.3.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.0228.4.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.3128.4.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.0428.4.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K medium,23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.0228.5.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.3128.5.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.5530.0428.5.XLightstream R MIDI LED 55W 3000 K wide,46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1125.0228.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.3128.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0428.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0228.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.3128.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0428.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0228.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.3128.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0428.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0228.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.3128.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1125.0428.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0228.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.3128.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0428.3.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0228.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.3128.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0428.4.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0228.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.3128.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0428.5.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0228.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.3128.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1123.0428.7.XLightstream R MINI LED DECO 12W 3000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0228.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.3128.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0428.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K narrow,18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0228.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.3128.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0428.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K medium,30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0228.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.3128.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0428.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K wide,55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0228.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.3128.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1235.0428.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 5000 K x-wide,73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0228.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.3128.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0428.3.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K narrow, 18deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0228.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.3128.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0428.4.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K medium, 30deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0228.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.3128.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0428.5.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K wide, 55deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0228.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, white, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.3128.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1233.0428.7.XLightstream R MINI LED DECO 23W 3000 K x-wide, 73deg, silver metallic, w/o 1M cable                         9,421,841
502119.1365.0228.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.3128.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.0428.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.0228.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.3128.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.0428.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.0228.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, white , w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.3128.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic , w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1365.0428.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1555.0228.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.3128.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.0428.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K narrow, 15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.0228.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.3128.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.0428.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.0228.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.3128.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1555.0428.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 5000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1363.0228.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.3128.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow,15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.0428.3.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K narrow,15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.0228.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.3128.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.0428.4.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.0228.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.3128.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1363.0428.5.XLightstream R MIDI LED DECO 36W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       14,736,651
502119.1553.0228.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.3128.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.0428.3.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K narrow, 15deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.0228.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.3128.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.0428.4.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K medium, 23deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.0228.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, white, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.3128.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, anthracite metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502119.1553.0428.5.XLightstream R MIDI LED DECO 55W 3000 K wide, 46deg, silver metallic, w/o 1M cable                       15,580,923
502121.5550.0228Scandia Mirror55W 5000K symmetrical, white                       24,217,122
502121.5550.0428Scandia Mirror55W 5000K symmetrical, silver metallic                       24,217,122
502121.5550.3128Scandia Mirror55W 5000K symmetrical, anthracite metallic                       24,217,122
502121.7550.0228Scandia Mirror75.4W 5000K symmetrical, white                       25,184,517
502121.7550.0428Scandia Mirror75.4W 5000K symmetrical, silver metallic                       25,184,517
502121.7550.3128Scandia Mirror75.4W 5000K symmetrical, anthracite metallic                       25,184,517
502121.5530.0228Scandia Mirror55W 3000K symmetrical, white                       24,217,122
502121.5530.0428Scandia Mirror55W 3000K symmetrical, silver metallic                       24,217,122
502121.5530.3128Scandia Mirror55W 3000K symmetrical, anthracite metallic                       24,217,122
502121.7530.0228Scandia Mirror75.4W 3000K symmetrical, white                       25,184,517
502121.7530.0428Scandia Mirror75.4W 3000K symmetrical, silver metallic                       25,184,517
502121.7530.3128Scandia Mirror75.4W 3000K symmetrical, anthracite metallic                       25,184,517
502121.5550.0228.8Scandia Mirror55W 5000K asymmetrical, white                       24,217,122
502121.5550.0428.8Scandia Mirror55W 5000K asymmetrical, silver metallic                       24,217,122
502121.5550.3128.8Scandia Mirror55W 5000K asymmetrical, anthracite metallic                       24,217,122
502121.7550.0228.8Scandia Mirror75.4W 5000K asymmetrical, white                       25,184,517
502121.7550.0428.8Scandia Mirror75.4W 5000K asymmetrical, silver metallic                       25,184,517
502121.7550.3128.8Scandia Mirror75.4W 5000K asymmetrical, anthracite metallic                       25,184,517
502121.5530.0228.8Scandia Mirror55W 3000K asymmetrical, white                       24,217,122
502121.5530.0428.8Scandia Mirror55W 3000K asymmetrical, silver metallic                       24,217,122
502121.5530.3128.8Scandia Mirror55W 3000K asymmetrical, anthracite metallic                       24,217,122
502121.7530.0228.8Scandia Mirror75.4W 3000K asymmetrical, white                       25,184,517
502121.7530.0428.8Scandia Mirror75.4W 3000K asymmetrical, silver metallic                       25,184,517
502121.7530.3128.8Scandia Mirror75.4W 3000K asymmetrical, anthracite metallic                       25,184,517
721606.7802MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1xHIT-DE150W asymm. ,White, IP65                         3,746,457
721605.7802MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1x HIT-DE70Wasymm. ,White, IP65                         3,623,334
721606.7804MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1xHIT-DE150W asymm. ,Silver metallic, IP65                         3,746,457
721605.7804MALLightstream Flat Type Mini Spotlight1x HIT-DE70Wasymm. ,Silver metallic, IP65                         3,623,334
451156.002MALStrip-Light LED4W, 350lm, 3000K, 312mm                             603,889
451157.002MALStrip-Light LED7W, 610lm, 3000K, 540mm                             785,642
451158.002MALStrip-Light LED13W, 1200lm, 3000K, 873mm                         1,269,340
451159.002MALStrip-Light LED19W, 1750lm, 3000K, 1173mm                         1,571,284
451160.002MALStrip-Light LED22W, 2050lm, 3000K, 1473mm                         1,993,420
451156.002.1MALStrip-Light LED4W, 380lm, 4000K, 312mm                             603,889
451157.002.1MALStrip-Light LED7W, 670lm, 4000K, 540mm                             785,642
451158.002.1MALStrip-Light LED13W, 1300lm, 4000K, 873mm                         1,269,340
451159.002.1MALStrip-Light LED19W, 1900lm, 4000K, 1173mm                         1,571,284
451160.002.1MALStrip-Light LED22W, 2450lm, 4000K, 1473mm                         1,993,420
901422.002MALLevido9W, 520lm, 3000K, round                         1,934,790
901425.002MALLevido9W, 530lm, 3000K, square                         1,934,790
901423.002MALLevido15W, 830lm, 3000K, round                         2,538,679
901423.002.1MALLevido15W, 830lm, 4000K, round                         2,538,679
901426.002MALLevido15W, 920lm, 3000K, square                         2,538,679
901424.002MALLevido15W, 830lm, 3000K, round, w/o driver                         1,691,476
901427.002MALLevido15W, 920lm, 3000K, square, w/o driver                         1,691,476
901460.002MALLevido Swing9W, 550lm, 3000K, round                         1,934,790
901461.002MALLevido15W, 900lm, 3000K, round                         2,538,679
901463.002MALLevido15W, 900lm, 3000K, round, w/o driver                         1,691,476
901485.002MALToledo Flat Square5W, 330lm, 3000K,                             847,204
901485.002.1MALToledo Flat Square5W, 350lm, 4000K                             847,204
901486.002MALToledo Flat Square8W, 640lm, 3000K                         1,207,778
901486.002.1MALToledo Flat Square8W, 690lm, 4000K                         1,207,778
901487.002MALToledo Flat Square18W, 1450lm, 3000K                         1,632,846
901487.002.1MALToledo Flat Square18W, 1550lm, 4000K                         1,632,846
901488.002MALToledo Flat Square23Wm 2000lm, 3000K                         2,597,309
901488.002.1MALToledo Flat Square23W, 2150lm, 4000K                         2,597,309
901451.002MALToledo Flat Round5W, 360lm, 3000K                             847,204
901451.002.1MALToledo Flat Round5W, 380lm, 4000K                             847,204
901452.002MALToledo Flat Round9W, 660lm, 3000K                         1,207,778
901452.002.1MALToledo Flat Round9W, 760lm, 4000K                         1,207,778
901453.002MALToledo Flat Round18W, 1300lm, 3000K                         1,632,846
901453.002.1MALToledo Flat Round18W, 1500lm, 4000K                         1,632,846
901484.002MALToledo Flat Round23W, 1950lm, 3000K                         2,597,309
901484.002.1MALToledo Flat Round23W, 2100lm, 4000K                         2,597,309
721735.002MALPura S ECO37W, 3000lm, 3000K, white                         4,529,168
721735.002.1MALPura S ECO37W, 3000lm, 4000K, white                         4,529,168
721735.003MALPura S ECO37W, 3000lm, 3000K, black                         4,529,168
721735.003.1MALPura S ECO37W, 3000lm, 4000K, black                         4,529,168
721735.004MALPura S ECO37W, 3000lm, 3000K, silver                         4,529,168
721735.004.1MALPura S ECO37W, 3000lm, 4000K, silver                         4,529,168
982010.023MALPura S ECOReflector 25 degree, incl. safety glass                             301,945
982010.033MALPura S ECOReflector 44 degree, incl. safety glass                             301,945
982010.003MALPura S ECOReflector 23 degree, open                             243,315
982010.013MALPura S ECOReflector 43 degree, open                             243,315
611980.0031MALHome 101Wall luminaire, 18W, 3000K, IP54                         2,538,679
611981.0031MALHome 102Wall luminaire, 8W, 3000K, IP54                         2,658,871
611982.0031MALHome 103Wall luminaire, 9W, 3000K, IP54                         2,779,062
611983.0031MALHome 104Wall luminaire, 9W, 3000K, IP54                         2,658,871
611975.0031MALHome 202Bollard, 22W, 3000K, IP54                         2,899,254
611976.0031MALHome 203Bollard, 22W, 3000K, IP54                         3,444,513
611984.0031MALHome 105Wall luminaire, 5W, IP54                         1,509,723
611985.0031MALHome 106Wall lumianire, 10W, IP54                         1,993,420
611974.0031MALHome 201Bollard, 22W, 3000K, IP54                         6,282,205
611982.0031MALHome 205Bollard, 14W, 3000K, IP54                         4,408,976
611983.0031MALHome 206Bollard, 15W, 3000K, IP54                         5,376,371
451176.009MALPlanox ECO19W, 1900lm, 4000K, L750mm                         1,753,037
451177.009MALPlanox ECO22W, 2800lm, 4000K, L1350mm                         2,054,982
451178.009MALPlanox ECO41W, 4900lm, 4000K, L1350mm                         2,477,118
451179.009MALPlanox ECO35W, 3650lm, 4000K, L1650mm                         2,717,501
451180.009MALPlanox ECO63W, 6750lm, 4000K, L1650mm                         3,019,445
901573.002MALToledo8W, 770lm, 2700K, D130mm                         1,028,957
901573.002.1MALToledo8W, 850lm, 4000K, D130mm                         1,028,957
901574.002MALToledo17W, 1750lm, 2700K, D172mm                         1,451,093
901574.002.1MALToledo17W, 1900mm, 4000K, D172mm                         1,451,093
901575.002MALToledo26W, 2600lm, 2700K, D225mm                         2,236,735
901575.002.1MALToledo26W, 3050lm, 4000K, D225mm                         2,236,735

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54