• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ROTEX

ROTEX AUTOMATION LIMITED

Hãng chuyên các loại van điện từ, van khí nén và các thiết bị phụ trợ

 • Valve automation system (các hệ thống van tự động)
  • Valve automation system
  • Actuators (các cơ cấu truyền động)
  • Gas over oil actuators (cơ cấu ga và dầu)
  • Electro hydraulic actuators (cơ cấu truyền động điện-thủy lực)
 • Pneumatics (các thiết bị khí nén)
  • Pneumatic cylinder (xi lanh khí nén)
  • Power cylinder (xi lanh điện)
  • Spool valves
  • Customized cylinders (xi lanh tùy chỉnh)
 • Control components (các thành phần điều khiển)
  • Limit switch (công tắc hành trình)
  • Positioner (bộ định vị)
  • Valve control box (hộp điều chỉnh van)
 • Valves (van)
  • Rotex valves
  • Magwen
 • Automotive (các thiết bị tự động khác)
  • Automobile valves
  • Bus door

ROTEX AUTOMATION LIMITED

Hãng chuyên các loại van điện từ, van khí nén và các thiết bị phụ trợ

 • Valve automation system (các hệ thống van tự động)
  • Valve automation system
  • Actuators (các cơ cấu truyền động)
  • Gas over oil actuators (cơ cấu ga và dầu)
  • Electro hydraulic actuators (cơ cấu truyền động điện-thủy lực)
 • Pneumatics (các thiết bị khí nén)
  • Pneumatic cylinder (xi lanh khí nén)
  • Power cylinder (xi lanh điện)
  • Spool valves
  • Customized cylinders (xi lanh tùy chỉnh)
 • Control components (các thành phần điều khiển)
  • Limit switch (công tắc hành trình)
  • Positioner (bộ định vị)
  • Valve control box (hộp điều chỉnh van)
 • Valves (van)
  • Rotex valves
  • Magwen
 • Automotive (các thiết bị tự động khác)
  • Automobile valves
  • Bus door

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54