• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

RKI

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

Programable Logic Controllers ( Bộ điều khiển logic PLC )
Digital Input/ Out Module ( Mô đun vào/ra số )
Analog Input/ Output Module ( Mô đun vào/ra tương tự )
Commucation Module ( Mô đun truyền thông )
Human machine interface ( Màn hình giao diện )
DC Power Supply ( Bộ nguồn một chiều )
Smoke detector ( Đầu báo khói quang )
Flow Meter ( Thiết bị đo lưu lượng )
Pressure Meter ( Thiết bị đo áp suất )
Transmitter for Temperature ( Cảm biến nhiệt độ )
Level Meter ( Thiết bị đo mức )
Encoder ( Bộ đo tốc độ quay bằng xung )
Timer Relays and Counters ( Rơ le thời gian và bộ đếm )
Safety relays ( Rơ le an toàn )
Load Cell ( Cảm biến khối lượng )
Valves and actuators ( Van và thiết bị chấp hành )
Temperature Controller ( Bộ điều khiển nhiệt độ )
Servomotor/ Servo Drives ( Bộ điều khiển và động cơ Servo )
Inverter ( Biến tần )
Soft Start ( Khởi động mềm )
High Voltage Transformer ( Máy biến áp cao thế )
High Voltage Circuit breaker ( Máy cắt cao thế )
Generators for diesel and gas engines ( Máy phát điện bằng Diesel và bằng khí )
Generators for steam and gas turbines ( Máy phát điện sử dụng tuabin hơi nước và khí đốt )
Generators for wind turbines ( Máy phát điện bằng sức gió )
Generators for hydro, wave and tidal applications ( Máy phát điện cho thủy điện, sóng và các đấứng dụng thủy triều )
Protection Relays ( Rơle bảo vệ )
UPS DC ( Bộ nguồn lưu điện dự phòng )
Low Voltage Circuit Breaker ( Thiết bị đóng, cắt hạ áp )
Contactor ( Công tắc tơ )
Monitoring of electrical power systems ( Đồng hồ giám sát nguồn điện )
Other device ( Các thiết bị khác )

STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1MB1255-DCái
2MF930-DCCái
35IK40GN-SWCái
42GN50KCái
55GN25KCái
62IK6GN-AWUCái
74GN15KCái
84RK25GN-CCái
95IK150A-TFCái
10DFC5114PCái
125GN25SACái
135IK40GN-ECHCái
143IK15RGN-ACái
153GN5KCái
16SS21MCái
175GN15KCái
18USM540-402WCái
192IK6GN-CCái
202GN18KCái
21MSM425-411Cái
22MRS16-DTACái
232IK6GN-SWCái
24PH266-02BCái
25SS31-SSSDCái
26US206-01TCái
27SSP-2Cái
285IK60GU-SWCái
294GN25KCái
304GN50KCái
31SDM496Cái
32BLHD15KCái
33BLHM015K-ACái
34CC02BLHCái
35PAVR-20KZCái
36MSM425-401Cái
374GN60SCái
382IK6RGN-ACái
395IK90GE-SW2LCái
405GE10XKBFCái
415GE36KBFCái
425RK40GN-CW2L2Cái
435GN100KFCái
440GN180KCái
450IK3GN-DCái
46FBLD75CWCái
47CC02FBLCái
48FBLM575W-GFBCái
49GFB5G5Cái
503IK15RGN-CWCái
513GN25KCái
52SS22LCái
53EPR10H10MCái
54EPCR1201-2Cái
55GFS4G10Cái
56BXM460-GFSCái
57BXD60A-CCái
58CC03SBFCái
59PAVR-20KYCái
604IK25GN-SCái
614IK25GN-ST2Cái
624GN10XKCái
635GU12.5KCái
645IK90GU-ST2FCái
654GN180KCái
66BXM230-GFH2Cái
67GFH2G20Cái
68GFS6G200Cái
69BXM6400M-GFSCái
70BXD400A-SCái
714IK25RGN-CW2L2Cái
724GN25KFCái
735GN5KFCái
745IK40RGN-CW2L2Cái
75SS22MCái
76VHR206C-GVJCái
77GV2G75Cái
785GN18KFCái
79MSD540-402DCái
80NX620AC-2Cái
812IK6GN-AW2L2Cái
822GN25KFCái
832GN18KFCái
842RK6GN-AW2L2Cái
85SB31-INCái
865GU10XKCái
875GU36KCái
885IK90GU-SFCái
89RKD514H-ACái
90BLFD60C2Cái
915IK60GU-STFCái
925GE5SCái
93BX6400SM-200SCái
94CC05SBFCái
95MRS20-EMCái
96PK266-01BCái
975KD514L-ACái
984TK10GN-ACái
99DSP502MDCái
100DSP502MUCái
1014IK25GN-SCái
1024IK25GN-ST2Cái
1030GN180Cái
1045GN100Cái
1055RK40GN-CCái
106ELC4E30-KD-JPCái
1073IK15RGN-ACái
108LAS2F500MS-2Cái
109USP425-2ECái
110CBI205-701TCái
111MSP-2WCái
1124GN12.5KCái
113BH6G2-30RHCái
114BHF62AMT-15RHCái
115BSD425-412DCái
116FG9DCái
117T-MU925S-41-GPCái
118ARL66AA-T10-2Cái
119ARLD24B-ACái
120DSP502MDCái
121DSP502MUCái
122FSP200-1Cái
123BLFM460-GFSCái
124BLF460C-200Cái
125CC01BLFCái
126BLFHS-02Cái
127PAVR-20KZCái
128SOL4M6Cái
129MCL401010Cái
1305GN3.6KCái
131MCL300812Cái
1325IK40GN-ACái
1335IK40GN-AW2L2Cái
1345IK40RGN-CCái
1355GN30KCái
1365GN30KFCái
1375GN5KCái
1385GN5KFCái
1394GN25KFCái
1403GN50KCái
1413GN50KFCái
1423IK15RGN-CCái
1433IK15RGN-CW2L2Cái
1444RK25RGN-CCái
1454RK25RGN-CW2L2Cái
1464GN15KFCái
147MSC-1Cái
1485IK40GN-SCái
1495GN12.5KFCái
150PK243A1A-SG18Cái
1510GN15KCái
15250GN30KCái
1534GN-25KCái
1545GN18KCái
1552IK6GN-ACái
1562GN25KCái
1572GN18KCái
1582RK6GN-ACái
1590GN180KCái
1605Gu10xkCái
1615Gu36kCái
1620IK3GN-DCái
1635IK90Gu-sfCái
164JZSP-CMM00-10-ECái
165JZSP-CMP01-10-ECái
166JZSP-CK101-3-ECái
167BLF460C-10Cái
168CC05BLFCái
169BSD540-412DCái
170DSP502MDCái
171CSK266-APCái
172LCS01CSK2Cái
173DRL42PA2G-04Cái
1743IK15GN-SW2Cái
1753GN12.5KCái
176BHI62ST-G2Cái
177SB32S-INCái
178DHLCái
1793GN180KCái
180MSM590-512CCái
1813RK15GN-AW2JCái
1820IK3GN-BW2JCái
183ASM98ACECái
184ASD16A-CCái
185UBM560-503Cái
1865IK60GU-SFCái
1875IK40GN-SWCái
1885GU6KBCái
189UMK266ACái
190SG8030J-DCái
1914RK25GN-AMCái
192MBMC9A2AZBCái
193MZ9G18BCái
1943IK15GN-CW2L2Cái
1953GN180KFCái
1964GN50KFCái
1974GN10XKFCái
1984GN100KCái
1994GN100KFCái
2004GN180KFCái
201CBI590-803Cái
2020RK1GN-CCái
203SBR502Cái
204PK525ACái
205BXM230-A2Cái
206CBI540R-701Cái
207PK596AW1-T10Cái
2085IK40GN-SMCái
2092IK6GN-SWTCái
2103GN15GN-CCái
2113GN75KCái
2123RK15GN-CW2L2Cái
2133GN75KFCái
2144IK25GN-CCái
2154IK25GN-CW2L2Cái
2164IK25A-CCái
2174IK25A-CW2L2Cái
218GFB5G10Cái
219SB50WCái
220SG8030J-UCái
2214RK25GN-ACái
2224RK25GN-AW2L2Cái
223MF930B-DCCái
2245GN30KCái
22550GN30KFCái
2265IK40GN-AWCái
2272IK6GN-SWTCái
2282GN9KFCái
229VHI425ST-GVCái
230RKD514L-CCái
231FE100SCái
232US425-402Cái
233BXD30A-ACái
234US425-401U2Cái
235TM520C-30SECái
2364LF103-MSLCái
2375IK60A-BCái
238PH266-01BCái
2395IK40GN-CW2L2Cái
2404GN25KFCái
241PK264B2A-SG36Cái
2424IK25GN-UT2Cái
2434TK10GN-AULCái
2444RK25GN-CWECái
2455RK40GN-CWMECái
2462IK6GN-SWCái
247AW20-02BCGCái
248IS 1000-01Cái
249VP344-5DZ1-02ACái
250SY5340-5DZDCái
251D-J79W1Cái
252CS K266-BTCái
253SG8030J-DCái
254SG8030J-UCái
255MSM425-411Cái
2565IK90GU-STFCái
257BHI62ST-6Cái
258BHI62ET-6Cái
259BDAS16X30Cái
260CSK266-BTCái
261BLH450K-20Cái
262BLH015K-20Cái
263MU1238A-12BCái
264BLH015K-ACái
2655GCH6KBCái
266CB1590-803Cái
267SS21MCái
2684RK25RGN-CWECái
2694GN3KACái
2705RK40RGN-CWECái
2715GN9KACái
2722IK6GN-AW2JCái
2732GN18SCái
274VHI560UT-GVHCái
275BH8G-50Cái
2765IK40GN-CW2TECái
2775GN25SCái
2783GN150LCái
2793GN15KCái
2803GN25KCái
2813GN60KCái
2825IK40GN-SCái
2835GN15KCái
284US315-402Cái
285CSK266-BTCái
286BHI62ST-6Cái
287BHI62ET-6Cái
288DSP501MDCái
289DSP502MDCái
2905IK60A-CW2ECái
2910IK3GN-BCái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54