• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

RADIX

RADIX

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến nhiệt độ, áp suất sau

 • TEMPERATURE CONTROLLERS (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • PROCESS INDICATORS (thiết bị hiển thi quá trình)
 • TEMPERATURE TRANSMITTERS (bộ truyền tín hiệu nhiệt độ)
 • WIRELESS INSTRUMENTS & SYSTEMS (hệ thống thiết bị không dây)
 • SCANNERS (máy quét)
 • DOOR INTERLOCK SYSTEM (khóa liên động cửa)
 • CALIBRATORS (các bộ định cỡ)
 • COUNTERS (bộ đếm)
 • TIMERS (bộ đếm thời gian)
 • DWYER PRODUCTS
 • LOOP-POWERED INSTRUMENTS
 • FLAMEPROOF INSTRUMENTS (thành phần chống cháy)
 • TEMPERATURE SENSORS – RTD (cảm biến nhiệt RTD)
 • TEMPERATURE SENSORS –THERMOCOUPLES (cặp nhiệt điện)
 • THERMOWELL
 • LEVEL SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến báo mức)
 • DIFFERENTIAL PRESSURE SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến báo chênh áp)
 • HANDHELD THERMOMETERS (nhiệt kế cầm tay)
 • HUMIDITY SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến đo độ ẩm)
 • DIAL THERMOMETERS
 • PRESSURE GAUGES (đồng hồ áp suất)
 • PRESSURE GAUGE ACCESSORIES
 • PRESSURE TRANSMITTER
 • LEVEL GAUGES (đồng hồ đo mức)

RADIX

Hãng chuyên các thiết bị cảm biến nhiệt độ, áp suất sau

 • TEMPERATURE CONTROLLERS (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • PROCESS INDICATORS (thiết bị hiển thi quá trình)
 • TEMPERATURE TRANSMITTERS (bộ truyền tín hiệu nhiệt độ)
 • WIRELESS INSTRUMENTS & SYSTEMS (hệ thống thiết bị không dây)
 • SCANNERS (máy quét)
 • DOOR INTERLOCK SYSTEM (khóa liên động cửa)
 • CALIBRATORS (các bộ định cỡ)
 • COUNTERS (bộ đếm)
 • TIMERS (bộ đếm thời gian)
 • DWYER PRODUCTS
 • LOOP-POWERED INSTRUMENTS
 • FLAMEPROOF INSTRUMENTS (thành phần chống cháy)
 • TEMPERATURE SENSORS – RTD (cảm biến nhiệt RTD)
 • TEMPERATURE SENSORS –THERMOCOUPLES (cặp nhiệt điện)
 • THERMOWELL
 • LEVEL SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến báo mức)
 • DIFFERENTIAL PRESSURE SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến báo chênh áp)
 • HANDHELD THERMOMETERS (nhiệt kế cầm tay)
 • HUMIDITY SENSORS AND TRANSMITTERS (cảm biến đo độ ẩm)
 • DIAL THERMOMETERS
 • PRESSURE GAUGES (đồng hồ áp suất)
 • PRESSURE GAUGE ACCESSORIES
 • PRESSURE TRANSMITTER
 • LEVEL GAUGES (đồng hồ đo mức)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54