• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PRIMUS

 • Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa
  • 2 Wire Remote Control (thiết bị điều khiển từ xa)
  • Air Condition for Cabinet Control (điều hòa nhiệt độ cho tủ điện)
  • Amplifying Relay & Encoder (rơ le khuếch đại và mã hóa)
  • Automatic Flushing System (hệ thống phun sản phẩm tự động )
  • Car Park System (hệ thống đỗ xe)
  • Digital Counter (Bộ đếm số)
  • Digital Indicators (bộ hiển thị số)
  • Digital Timer & Timer (bộ đếm thời gian số và tương tự)
  • Filter Fans (hệ thống quạt lọc)
  • Flow Meter (thiết bị đo lưu lượng)
  • Heater (hệ thống gia nhiệt)
  • Home Automation (hệ thống tự động hóa tòa nhà)
  • Humidity & Temperature Transmitter (thiết bị truyền động độ ẩm và nhiệt độ)
  • Level Switch / Level Sensor (công tắc và cảm biến báo mức)
  • Linear Scale (thang đo tuyến tính)
  • Panel & Multifunction Meter (đồng hồ đa năng)
  • Pressure Transmitter & Pressure Gauge (cảm biến áp suất, đồng hồ áp suất)
  • Protection Relays (rơ le bảo vệ)
  • Relay Module (mô đun rơ le)
  • Signal Simulator (thiết bị mô phỏng tín hiệu)
  • Signal Tower lights (đèn tín hiệu dạng tháp)
  • Signal Transmitters (bộ chuyển đổi tín hiệu)
  • Solid State Relays (rơ le điện từ)
  • Switching Power Supply (công tắc nguồn)
  • Temperature Controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
  • Temperature Sensor (cảm biến nhiệt độ)

Hãng chuyên các thiết bị điện tự động hóa

 • 2 Wire Remote Control (thiết bị điều khiển từ xa)
 • Air Condition for Cabinet Control (điều hòa nhiệt độ cho tủ điện)
 • Amplifying Relay & Encoder (rơ le khuếch đại và mã hóa)
 • Automatic Flushing System (hệ thống phun sản phẩm tự động )
 • Car Park System (hệ thống đỗ xe)
 • Digital Counter (Bộ đếm số)
 • Digital Indicators (bộ hiển thị số)
 • Digital Timer & Timer (bộ đếm thời gian số và tương tự)
 • Filter Fans (hệ thống quạt lọc)
 • Flow Meter (thiết bị đo lưu lượng)
 • Heater (hệ thống gia nhiệt)
 • Home Automation (hệ thống tự động hóa tòa nhà)
 • Humidity & Temperature Transmitter (thiết bị truyền động độ ẩm và nhiệt độ)
 • Level Switch / Level Sensor (công tắc và cảm biến báo mức)
 • Linear Scale (thang đo tuyến tính)
 • Panel & Multifunction Meter (đồng hồ đa năng)
 • Pressure Transmitter & Pressure Gauge (cảm biến áp suất, đồng hồ áp suất)
 • Protection Relays (rơ le bảo vệ)
 • Relay Module (mô đun rơ le)
 • Signal Simulator (thiết bị mô phỏng tín hiệu)
 • Signal Tower lights (đèn tín hiệu dạng tháp)
 • Signal Transmitters (bộ chuyển đổi tín hiệu)
 • Solid State Relays (rơ le điện từ)
 • Switching Power Supply (công tắc nguồn)
 • Temperature Controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • Temperature Sensor (cảm biến nhiệt độ)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54