• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PRIME CONTROLS

PRIME CONTROLS

Metal sensing solutions (chuyên các thiết bị, giải pháp cảm biến cho ngành gia công kim loại)

 • Double sheet detection (thiết bị giúp kiểm soát chất lượng để ngăn chặn hai hay nhiều tấm kim loại xâm nhập vào máy chế biến kim loại cùng 1 lúc)
  • Single probe double sheet detection
  • Dual probe double sheet detection
 • Double end & Missing Tab detection
  • SD220
 • Leak Detection MD-30 (phát hiện rò rỉ)
  • Light testers
  • Air testers
 • Metal thickness Detection (phát hiện độ dày kim loại)
  • DS1500
 • Part Detection
 • Sensors (cảm biến)
  • Single probe sensors for double sheet detection
  • Dual probe sensors for double sheet detection
  • Our color system
 • Accessories (phụ kiện)
  • Brackets
  • Cables
  • Enclosures
  • Flex Mounts
  • Power supplies
  • Push Button switches

PRIME CONTROLS

Metal sensing solutions (chuyên các thiết bị, giải pháp cảm biến cho ngành gia công kim loại)

 • Double sheet detection (thiết bị giúp kiểm soát chất lượng để ngăn chặn hai hay nhiều tấm kim loại xâm nhập vào máy chế biến kim loại cùng 1 lúc)
  • Single probe double sheet detection
  • Dual probe double sheet detection
 • Double end & Missing Tab detection
  • SD220
 • Leak Detection MD-30 (phát hiện rò rỉ)
  • Light testers
  • Air testers
 • Metal thickness Detection (phát hiện độ dày kim loại)
  • DS1500
 • Part Detection
 • Sensors (cảm biến)
  • Single probe sensors for double sheet detection
  • Dual probe sensors for double sheet detection
  • Our color system
 • Accessories (phụ kiện)
  • Brackets
  • Cables
  • Enclosures
  • Flex Mounts
  • Power supplies
  • Push Button switches

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54