• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

POMPE ZANNI

POMPEZANNI

Hãng chuyên các loại bơm

 • Vertical axis pumps for wells (bơm trục dọc cho giếng khoan)
  • Vertical axis pumps semiaxial 6”
  • Vertical axis pumps semiaxial 10”
 • Submersible pumps in cast iron or stainless steel for clean water (bơm chìm bằng gang hay thép không ghỉ)
  • Submersible centrifugal pumps 4” ducted with noryl impellers (máy bơm li tâm)
  • Submersible centrifugal pumps 4” stainless steel
  • Submersible centrifugal pumps 6” ducted with noryl impellers
 • High pressure multistage centrifugal pumps for diesel, gasoline or electric engines (máy bơm li tâm đa tầng áp lực cao dùng động cơ xăng, dầu và điện)
  • Horizontal multistage centrifugal pumps HM 32
  • Horizontal multistage centrifugal pumps HM 150
 • Split case pumps (bơm phân luồng)
  • Split case pumps type 125-80
  • Split case pumps type 125-100
  • Split case pumps type 450-350

POMPEZANNI

Hãng chuyên các loại bơm

 • Vertical axis pumps for wells (bơm trục dọc cho giếng khoan)
  • Vertical axis pumps semiaxial 6”
  • Vertical axis pumps semiaxial 10”
 • Submersible pumps in cast iron or stainless steel for clean water (bơm chìm bằng gang hay thép không ghỉ)
  • Submersible centrifugal pumps 4” ducted with noryl impellers (máy bơm li tâm)
  • Submersible centrifugal pumps 4” stainless steel
  • Submersible centrifugal pumps 6” ducted with noryl impellers
 • High pressure multistage centrifugal pumps for diesel, gasoline or electric engines (máy bơm li tâm đa tầng áp lực cao dùng động cơ xăng, dầu và điện)
  • Horizontal multistage centrifugal pumps HM 32
  • Horizontal multistage centrifugal pumps HM 150
 • Split case pumps (bơm phân luồng)
  • Split case pumps type 125-80
  • Split case pumps type 125-100
  • Split case pumps type 450-350

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54