• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PILZ

PILZ (RELAY)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC kinh doanh các thiết bị, sản phẩm của hãng PILZ như bán Motor Pilz, bán động cơ Pilz, bán Servo Amplifier Pilz, bán safety relays Pilz, bán rơ le bảo vệ Pilz, bán động cơ, bán safety relays của hãng Pilz, bán cảm biến của hãng Pilz, bán thiết bị điều khiển Pilz, bán rơ le an toàn điện hãng Pilz, bán rơ le an toàn chức năng hãng Pilz, bán hệ thống điều khiển chương trình Module hãng Pilz, bán hệ thống điều khiển chương trình Compact hãng Pilz, bán thiết bị điều hành và tín hiệu hãng Pilz,….

– Chuyên các loại relay an toàn

 • Automate Safety.
 • Sensor technology
 • Industrie 4.0
 • PSS 4000 automation system
 • Relays
 • Small control systems
 • Industries
 • Controllers
 • Drive technology
 • Networks
 • Operation and monitoring
 • Software

PILZ (RELAY) ( pilz.com )

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI PLC kinh doanh các thiết bị, sản phẩm của hãng PILZ https://www.pilz.com như bán Motor Pilz, bán động cơ Pilz, bán Servo Amplifier Pilz, bán safety relays Pilz, bán rơ le bảo vệ Pilz, bán động cơ, bán safety relays của hãng Pilz, bán cảm biến của hãng Pilz, bán thiết bị điều khiển Pilz, bán rơ le an toàn điện hãng Pilz, bán rơ le an toàn chức năng hãng Pilz, bán hệ thống điều khiển chương trình Module hãng Pilz, bán hệ thống điều khiển chương trình Compact hãng Pilz, bán thiết bị điều hành và tín hiệu hãng Pilz,….

– Chuyên các loại relay an toàn

 • Automate Safety.
 • Sensor technology
 • Industrie 4.0
 • PSS 4000 automation system
 • Relays
 • Small control systems
 • Industries
 • Controllers
 • Drive technology
 • Networks
 • Operation and monitoring
 • Software
STTMODELĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáGhi chú
1PNOZ X2.1 24VAC/DC 2N/OCái
2P2HZ X1 24VDCCái
3PNOZ XV2 30/24VDC 2N/O 2N/O TCái
4PNOZ S4 48-240VACDC 3N/O 1N/CCái
5PSEN 2.1-10Cái
6PZA 600/24VDC 1N/O 2N/CCái
7PNOZ X7 24VACDC 2N/OCái
8PNOZ X2 24VAC/DC 2N/OCái
9PNOZ X3 24VAC 24VDC 3N/O 2N/O TCái
10PNOZ 6 24 VDCCái
11PZE 5 24 VDC 4S10Cái
12PNOZ XV3P 30/24 VDC 3N/O 2N/O TCái
13PZE X4P 24VDC 4N/OCái
14PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3N/O 1N/C 1SOCái
15PNOZ X3P C 24-240VACDC 3N/O 1N/C 1SOCái
16PNOZ XV3P C 30/24 VDC 2N/O 2N/O TCái
17PZE X4P C 24VDC 4N/OCái
18PNOZ X7 110VAC 2N/OCái
19PNOZ X1 24 VAC/DC 3N/O 1N/CCái
20PNOZ X1P C 24 VDC 3N/O 1N/CCái
21PX 120 IBSCái
22PZE 9 230-240VAC 8N/O 1N/CCái
23PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7N/O 2N/CCái
24PNOZX7.1 24VAC/DC 1NO 1NCCái
25PNOZ XV23/24VDC 2NO 2NO FIXCái
26PNOZ XV23/24VDC 2NO 2NO TCái
27PNOZ X3P 24VAC/DC 2NO 1NCCái
28PNOZ XV2P 30/24VDC 2NO 2NOCái
29PNOZ X2P 24VAC/DC-2N/OCái
30PNOZ 11 230VAC/24VDCCái
31PNOZ X2.4V 24VDCCái
32PNOZ X4 230VACCái
33PNOZ X3P 24VDC 24VAC 2N/O 1N/C 1SOCái
34PNOZ X3 230VAC 2N/O 1N/C 1SOCái
35PZE X4VP 1/24VDC 4N/O FIXCái
36PZE7-6S/10Cái
37PMUT X1P 24VDC 3N/O 1N/C 5SOCái
38PNOZ X3P 24-240VACDC 3N.O 1N/C 1SOCái
39PNOZ MSI1BPCái
40PZE X5 24VDC 5SCái
41PNOZ MS3PCái
42PNOZ S7 24VDC 4N/O 1N/CCái
43PNOZ S7.1 24VDCCái
44PNOZ S11 24VDC 8N/OCái
45PNOZ S3 24VDC 2N/OCái
46PNOZ S5 24VDC 2N/O 2N/O TCái
47PNOZ M1P 24VDCCái
48PNOZ MI1P 24VDCCái
49PNOZ MO1P 24VDCCái
50PNOZ MC3PCái
51PNOZ MI1P, M11P, MO1P, MO3PCái
52PNOZ MULTICái
53PNOZ M0P/M1P/M2PCái
54PNOZ X3Cái
55PNOZ MC3P PROFIBUS 2Cái
56PNOZ S4 24VDC 3N/O 1N/CCái
57PNOZ MS2P STANSTILL SPEED MONITORCái
58PNOZ MS3P STANSTILL SPEED MONITORCái
59PNOZ S6C 24VDC 3N/O 1N/CCái
60PNOZ S7C 24VDC 4N/O 1N/CCái
61PNOZ S9C 24VDC 3N/O 1N/C TCái
62PNOZ S11C 24VDC 8N/O 1N/CCái
63PNOZ CS4.2PCái
64PNOZ CS4.1PCái
65PNOZ X4 24VDC 3N/O 1N/CCái
66PNOZ 11 24VACDC 7N/O 1N/CCái
67PNOZ 10 24VDC 6S40Cái
68PNOZ X2.8P 24VACDC 3N/O 1N/CCái
69PNOZ S2Cái
70PNOZ S3Cái
71PNOZ S7Cái
72PNOZ S4Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54