• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PEAKS

http://www.peaks.cn/en/products.php?cid=7&show=1

Hãng sản xuất đến từ Trung Quốc, chuyên các thiết bị đo, bộ hiển thị đèn báo …

 • – Monitoring and control (thiết bị theo dõi và kiểm soát)
  • o Voltage detecting  indicator
  • o Simulation indicator
  • o Short circuit and earth fault
  • o FS series Multi-Way blower status relay
  • o Indicator lights
 • – Illumination of switchgear
  • o Fiber lamp
  • o Cable cabinet lamp CL 10-W
  • o LED lamp Used for switchgear
 • – CT series mechanical counter
 • – EM series solenoid

http://www.peaks.cn/en/products.php?cid=7&show=1

Hãng sản xuất đến từ Trung Quốc, chuyên các thiết bị đo, bộ hiển thị đèn báo …

 • Monitoring and control (thiết bị theo dõi và kiểm soát)
  • Voltage detecting indicator
  • Simulation indicator
  • Short circuit and earth fault
  • FS series Multi-Way blower status relay
  • Indicator lights
 • Illumination of switchgear
  • Fiber lamp
  • Cable cabinet lamp CL 10-W
  • LED lamp Used for switchgear
 • CT series mechanical counter
 • EM series solenoid
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1ACS150-03E-02A4-4Cái
2ACS150-03E-05A6-4Cái
3ACS355-03E-15A6-4Cái
4ACS-CP-CCái
5AINP-51SPKITCái
6AINP-01CCái
7AINP-02CSPKIT2Cái
8FPD-FEH321Cái
9FPD-FET321Cái
10PFTL 101A-2.0KNCái
11PFTL 101A-1.0KNCái
12ACS800-01-0016-3+E200+OJ400+P901Cái
13ACS800-01-0165-3+D150-E210+J400+N672+P901Cái
14ACS800-01-0050-3+D150+E200-OJ700+N672+P901Cái
151SDA066551R1Cái
16SH201-C16Cái
17SH202-C20Cái
18SH202-C32Cái
19SH203-C20Cái
20SH203-C32Cái
21SH203-C40Cái
22SH203-C50Cái
2368684391Cái
243AUA0000036521Cái
25ACS355-03E-04A1-4Cái
26CM30/2.0.0.S.0.E.0/STDCái
27FEP321.080.P.1.S.2.A1.B.1.A.1.C.2.A.1.B.0.Y.1.AY.J1.F6…M5Cái
281SDA054133R1Cái
291SDA068345R1Cái
301SDA067604R1Cái
311SDA067598R1Cái
321SDA067594R1Cái
33SH203-C16Cái
34FER221.050.K.1.S.4.A1.B.1.A.1.A.3.A.5.G.5.Y.1-AD.V0Cái
355SDD0120C0200Cái
362GCA288094A0050Cái
37Cái
38FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
39266DDH.HSSA2BH-S26RAHG1S1SM1N1SNNNCái
40266ASH.LKBNB1Cái
41ETP08-4440Cái
42ETP08-4150Cái
431SVR427015R0100Cái
441SVR427026R0000Cái
451SVR427031R0000Cái
461SVR427033R0000Cái
47S4Cái
48266GSTCái
49TB556.1.1.1.00.F.10Cái
50261AS.L.S.T.N.2.HCái
513GPP 203031-ASG,476Cái
52ACS800-01-0100-3+P901Cái
53FEV111.050.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.0.A.1.A.2.A.1Cái
54261AS.L.S.T.N.2.HCái
55TB551.3.2.1.0.0.F.15Cái
56266MSH.F.T.S.A.3.J.1Cái
571SVR730840R0700Cái
58FEV121 100Cái
59TB82PH.1.0.1.0.1.0.0Cái
60FEP311.065.P.1.D.1.D4.B.0.A.1.A.0.A.1.A.1.C.1Cái
612CFS204005R1900Cái
622CFS204006R1630Cái
63ACS355-01E-09A8-2Cái
64ACS355-03E-07A3-4Cái
65CM30/2.0.0.S.0.E.0/STDCái
661SBL411001R8011Cái
671SBL351001R8011Cái
681SAZ321201R1006Cái
691SBN010020R1011Cái
701SBN010010R1001Cái
711SBN010040R1131Cái
72A75-30-11Cái
73CAL5-11Cái
74A50-30-11Cái
75CAL5-11Cái
76TA75DU80Cái
77CA5-01Cái
78CA5-31MCái
792CTB803853R7100Cái
801SAM350000R1011Cái
811SDA067008R1Cái
821SDA067551R1Cái
831SDA067553R1Cái
841SDA067556R1Cái
851SDA067558R1Cái
861SDA067560R1Cái
871SDA067594R1Cái
881SDA067595R1Cái
891SDA067597R1Cái
901SDA067599R1Cái
911SDA067601R1Cái
921SDA067648R1Cái
931SDA068555R1Cái
942CFS202006R1250Cái
952CCS894001R0824Cái
961SAZ211201R2025Cái
971SAZ211201R2028Cái
981SAZ211201R2031Cái
991SAZ211201R2035Cái
100FEV121.100.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
1011SVR730830R0400Cái
102CCT15720Cái
103ESC1600043Cái
104FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1-..H2Cái
105FEH321.010.P.1.D.3.D4.D.0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1-AY –>
FET321.1.A.0.A.1.A.2.C.1-.H2
Cái
106FEP321100A1S1D2B0A1A2A1A0Y1+FET3211A0A1A1C1-H2Cái
107FEP311065A1D1D4B0AA1A0A1A1C1-H2Cái
108FEV121.150.V.1.S.1.A1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1Cái
109TSP131-Y0S1D1Y00Z9M2Y0D6S1P5S3K1H1AZRCSAN2PZM5Cái
110TSA101-Y0S1D6P5S3Z9Cái
111V11518-13100Cái
1121TSA060011R0002-TCái
1131TGb100101a0070-TCái
114FEV111050V1S3S2B1A1A0A1A2A1V0CWACái
1151SDA062770R1Cái
1161SDA054412R1Cái
1171SFL531001R8011Cái
1181SDA062882R1Cái
119ACS355-03E-08A8-4Cái
120T1N160R100Cái
121A95-30-11Cái
122S202M-C10Cái
123A185-30-11+CAL 18-11Cái
124T5N630/R630Cái
125T4N320/R320Cái
126T1B160/R50Cái
127A50-30-11Cái
128TA25 DU32Cái
129S7H1250/R1000Cái
130T5S400/R400Cái
131T3N250/R250Cái
1321SDA054547R1Cái
1331SDA054971R1Cái
1341SDA54866R1Cái
135265GS CJP8B1 L1.B2Cái
136V18345-1010560001Cái
137AC221/211141Cái
138AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.2.1.1.1.8.E./STDCái
139TSH210Cái
140D10A11.97.x.A.0.T.2.40.N.1.3.x.A.E.A.13C.01.ACái
141TSP111.Y0.W1.M2.U6.S1.D6.P5.S1.K1.H4.AZ.RC.M5.W6Cái
142V11518M1000Cái
143D333B007U01Cái
144D333B008U01Cái
145D333B010U01Cái
146D333B012U01Cái
147D333B013U01Cái
148D333B014U01Cái
149D333B015U01Cái
150TSH210:Y0.A1.H30.M2.N4Y00.K1.T2.A4.Y1.M5Cái
151TH300.Y0.BF.M5Cái
152A260-30-11Cái
153TA42DU 25ACái
154TA42DU 32ACái
155TA25DU 0.63ACái
156TA25DU 19ACái
157TA75DU 42ACái
158A16-30-11Cái
159A16-30-10Cái
160TA25 DU8.5Cái
161AF400-30-11Cái
162AF580-30-11Cái
163A300-30-11Cái
164A185-30-11Cái
165A260-30-11Cái
166A210-30-11Cái
167A110-30-11Cái
168A95-30-11Cái
169A63-30-11Cái
170A30-30-10Cái
171CA5-01Cái
172A75-30-11Cái
173A9-30-10Cái
174UA 95-30-11Cái
175A40-30-10Cái
176A26-30-10Cái
177MS 32516 -20ACái
178MS 325 12,5-16ACái
179MS 325 20-25ACái
180MS 325 2,5-4ACái
181MS 325 9-12,5ACái
182MS 325 6,3-9ACái
183MS 325 1-1,6ACái
184MS 325 4-6,3ACái
185A12-30-10Cái
186TA25 DU14Cái
187A9-30-10Cái
188CA5-01Cái
189SH202-C6Cái
190A9-30-11Cái
191CA5-10Cái
192CA5-01Cái
193A16-30-10Cái
194CA5-10Cái
195CA5-01Cái
196TA25 DU11Cái
197ACS550-01-08A8-4+J404Cái
198ACS550-01-05A4-4+J404Cái
199ACS550-01-012A-4+j404Cái
200D10A1197Cái
201D674A860U03Cái
202FEH311.080.P.1.S.1.R3.E.0.A.1.A.0.A.1.A.2.C.1.M5Cái
203TSH210.Y0.A2.H21.M2.N4.A13.K1.T2.A6.Y1/0PTCái
204D674A895U01Cái
205FEV121 100Cái
206SPAJ 140CCái
207RXM M1(RK 214 003-AS)Cái
208TSR S043827Cái
2091SBL411024R8500Cái
2101SBL371024R8500Cái
211UA 75-30-11Cái
2121SDA065523R1Cái
2131SDA065524R1Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54