• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

PANASONIC

PANASONIC (PLC, BIẾN TẦN, SENSOR)

Chuyên các thiết bị tự động hóa trong nhà máy

 • Factory automation sensors (cảm biến)
  • Fiber Sensors (cảm biến sợi quang)
  • Area Sensors (cảm biến khu vực)
  • Pressure Sensors (cảm biến áp suất)
  • Photoelectric Sensors / Laser Sensors (cảm biến điện quang)
  • Micro Photoelectric Sensors (cảm biến quang điện)
  • Inductive Proximity Sensors (cảm biến tiệm cận)
  • Special Purpose Sensors
  • Sensor Options (phụ kiện cảm biến)
  • Wire-Saving Systems
 • Laser Measurement SensorsMachine safety
  • Optical Touch Switches
  • Light Curtains (cảm biến màng chắn)
  • Safety Switches (công tắc an toàn)
  • Safety Photoelectric (thiết bị quang điện an toàn)
 • Factory automation devices
  • Static Control Devices
  • Energy Monitoring Components
  • Programmable Controllers
  • Interface Terminal
  • Human Machine Interface (HMI) (giao diện người máy)
  • Machine Vision Systems
  • UV-Curing Systems
  • CO2 / FAYb Laser Markers
  • Timers / Counters / Limit Switches (đồng hồ hẹn giờ, đo giờ, bấm giờ)
  • Temperature Controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
 • Motion control
  • AC Servo Motors
  • Compact AC Geared Motors
 • PLC (thiết bị điều khiển logic lập trình được)
  • PANASONIC (PLC, BIẾN TẦN, SENSOR)Chuyên các thiết bị tự động hóa trong nhà máy
   • Factory automation sensors (cảm biến)
    • Fiber Sensors (cảm biến sợi quang)
    • Area Sensors (cảm biến khu vực)
    • Pressure Sensors (cảm biến áp suất)
    • Photoelectric Sensors / Laser Sensors (cảm biến điện quang)
    • Micro Photoelectric Sensors (cảm biến quang điện)
    • Inductive Proximity Sensors (cảm biến tiệm cận)
    • Special Purpose Sensors
    • Sensor Options (phụ kiện cảm biến)
    • Wire-Saving Systems
   • Laser Measurement SensorsMachine safety
    • Optical Touch Switches
    • Light Curtains (cảm biến màng chắn)
    • Safety Switches (công tắc an toàn)
    • Safety Photoelectric (thiết bị quang điện an toàn)
   • Factory automation devices
    • Static Control Devices
    • Energy Monitoring Components
    • Programmable Controllers
    • Interface Terminal
    • Human Machine Interface (HMI) (giao diện người máy)
    • Machine Vision Systems
    • UV-Curing Systems
    • CO2 / FAYb Laser Markers
    • Timers / Counters / Limit Switches (đồng hồ hẹn giờ, đo giờ, bấm giờ)
    • Temperature Controllers (bộ điều khiển nhiệt độ)
   • Motion control
    • AC Servo Motors
    • Compact AC Geared Motors
   • PLC (thiết bị điều khiển logic lập trình được)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54