• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ORION

Hãng chuyên các thiết bị, giải pháp và hệ thống làm mát, hệ thống sưởi và hệ thống làm sạch không khí

 • Refrigeration Equipment (thiết bị lạnh)
  • Chillers (máy làm lạnh)
  • Dehumidifiers (máy hút ẩm)
  • Food service equipment (thiết bị trong ngành thực phẩm)
 • Vacuum pumps (bơm chân không)
  • KRF series, CBFseries, KHF series
 • Precision temp & humidity control (bộ điều khiển chính xác nhiệt độ, độ ẩm)
  • Energy saving precision temperature controller (thiết bị điều khiển nhiệt độ chính xác tiết kiệm năng lượng)
  • Fluid temperature control (điều khiển nhiệt độ chất lỏng)
  • Air temperature control (điều khiển nhiệt độ không khí)
  • Temperature and humidity controlled test chambers
 • Dairy equipment (thiết bị cho ngành sữa bò)
 • Clean air system (hệ thống làm sạch không khí)
  • DC inverter air dryer
  • Air Filters
  • Heatless air dryers
 • Jet heaters (hệ thống lò gia nhiệt)
  • Infrared heaters (gia nhiệt bằng tia hồng ngoại)
  • Forced air heaters (máy làm nóng không khí cưỡng bức)
  • Indirect forced air heaters

Hãng chuyên các thiết bị, giải pháp và hệ thống làm mát, hệ thống sưởi và hệ thống làm sạch không khí

 • Refrigeration Equipment (thiết bị lạnh)
  • Chillers (máy làm lạnh)
  • Dehumidifiers (máy hút ẩm)
  • Food service equipment (thiết bị trong ngành thực phẩm)
 • Vacuum pumps (bơm chân không)
  • KRF series, CBFseries, KHF series
 • Precision temp & humidity control (bộ điều khiển chính xác nhiệt độ, độ ẩm)
  • Energy saving precision temperature controller (thiết bị điều khiển nhiệt độ chính xác tiết kiệm năng lượng)
  • Fluid temperature control (điều khiển nhiệt độ chất lỏng)
  • Air temperature control (điều khiển nhiệt độ không khí)
  • Temperature and humidity controlled test chambers
 • Dairy equipment (thiết bị cho ngành sữa bò)
 • Clean air system (hệ thống làm sạch không khí)
  • DC inverter air dryer
  • Air Filters
  • Heatless air dryers
 • Jet heaters (hệ thống lò gia nhiệt)
  • Infrared heaters (gia nhiệt bằng tia hồng ngoại)
  • Forced air heaters (máy làm nóng không khí cưỡng bức)
  • Indirect forced air heaters

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54