• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

NORIS

Hãng chuyên các loại cảm biến, bộ hiển thị dùng trong tự động hóa

 • Sensors (cảm biến)
  • Speed sensors (cảm biến tốc độ)
  • Rotary position sensors (cảm biến vị trí trục quay)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Temperature sensors (cảm biến nhiệt độ)
 • Devices for signal processing (thiết bị xử lý tín hiệu)
  • Measuring transducers (đầu dò đo lường)
  • Limit value switches (công tắc giá trị giới hạn)
  • Multifunctional devices (thiết bị đa năng)
 • Indicators (bộ hiển thị số)
  • Indicators with stepping motor principle
  • Indicators with moving-coil element
 • Automation components (thành phần tự động hóa)
  • NORISYS 4 I/O modules
  • Alarm system extension
  • Safety system for engines
  • Visualization software
  • Remote control components
 • Automation systems (hệ thống tự động hóa)

Hãng chuyên các loại cảm biến, bộ hiển thị dùng trong tự động hóa

 • Sensors (cảm biến)
  • Speed sensors (cảm biến tốc độ)
  • Rotary position sensors (cảm biến vị trí trục quay)
  • Pressure sensors (cảm biến áp suất)
  • Temperature sensors (cảm biến nhiệt độ)
 • Devices for signal processing (thiết bị xử lý tín hiệu)
  • Measuring transducers (đầu dò đo lường)
  • Limit value switches (công tắc giá trị giới hạn)
  • Multifunctional devices (thiết bị đa năng)
 • Indicators (bộ hiển thị số)
  • Indicators with stepping motor principle
  • Indicators with moving-coil element
 • Automation components (thành phần tự động hóa)
  • NORISYS 4 I/O modules
  • Alarm system extension
  • Safety system for engines
  • Visualization software
  • Remote control components
 • Automation systems (hệ thống tự động hóa)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54